Stäng meny

Årets Innovationspris

Vid Guldjubelgalan på Teatern i Kristianstad den 19 april kommer PwC och Krinova Incubator & Science Park att dela ut Årets Innovationspris till ett företag i Kristianstad kommun. Priset är instiftat för att belöna innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande. Prissumman är 20 000 kr.

Stäng