Stäng meny

Winnet Kristianstad

Winnet Kristianstad - föreningen för företagsamma kvinnor är ett lokalt resurscentrum (LRC), som startade i februari 2007. Föreningen är idéell men har en basfinansiering från Tillväxtverket (f d Nutek). Föreningen vill synliggöra, främja och utveckla kvinnors företagande i nordöstra Skåne och bidrar till att skapa mötesplatser där affärskontakter, nya tankar och idéer, ja, rent av nya produkter kan utvecklas

Hitta oss på Krinova

Stäng