Stäng meny

Innovation Week

Krinova har två koncept för event under Skåne Innovation Week: Generation Innovation Network och Global Innovation Seminar.

Generation Innovation Network

Ett lärandemöte över generationsgränser av idéer. Ålder på entreprenören spelar ingen roll, däremot kan idéer i olika faser korsbefrukta varandra. Nya kan lära av gamla och gamla kan lära av nya.

Det sägs att om två personer möts med varsin krona, så har båda varsin krona när de går därifrån. Men om två personer möts med varsin idé, så har båda personerna tre idéer med sig därifrån: sin egen, den andres och en kombination av båda. Idéer föds där människor möts.

Målet är att skapa skärningspunkter mellan "generationer av idéer" som varit, är eller kommer att vara en del av Krinovas Innovationsarena. Genom att föra driftiga människor samman bidrar lärandemötet till att göra Skåne till en stark och hållbar tillväxtmotor.

Global Innovation Seminar

Ett frukostseminarium om trender inom utvecklingsmetodik, gränsöverskridande innovation och internationellt samarbete. Syftet med seminariet är att visa upp kunskap, kompetens och färdighet att leda utvecklingsprojekt med flera intressenter med skiftande bakgrund och samarbete över både nationella och kunskapsmässiga gränser.

Målet med seminariet är att inspirera människor och företag till nyskapande och modiga handlingar genom att visa på både teori och praktik genom goda exempel på internationellt och gränsöverskridande samarbete och på så vis hjälpa till att göra Skåne till Europas mest innovativa region 2020.

 

Stäng