Stäng meny

Sveriges största science park med mat som profilområde

Krinova erbjuder en modell för start-, växt- och innovationsstöd till små och medelstora livsmedelsföretag. Krinova är en etablerad infrastruktur för innovation, inte bara på livsmedelsområdet. Den specifika verksamheten riktad mot livsmedelsområdet har byggts upp inom Krinovas projekt TransforMAT som finansierats av Länsstyrelsen i Skåne 2007-2014. Mer än 100 jobb skapades per år i de företag som ingått. Idag är KrinovaMAT (tidigare TransforMAT) en del av Krinovas innovationsarena med ett inflöde under det senaste året på drygt 60 livsmedelsrelaterade bolag från hela Skåne.
KrinovaMAT bidrar till att skapa tillväxt i livsmedelsbranschen och matinnovationer med höjd genom:

  • Att erbjuda ett ”state-of the art” innovationsstöd för att involvera alla delar av en livsmedelsrelaterad verksamhet
  • Utmaningsdriven och öppen innovation - inte minst med utgångspunkt i det paradigmskifte som livsmedelsnäringen befinner sig i
  • Radikal och öppen innovation med hjälp av bl a vår mångkulturella kompetenspool se film om projektet här
  • Innovationsevent som Food Hackathon by Krinova
  • Skärningspunkten mellan branscher och områden som miljö, hälsa, besöksnäring, IT, mode, offentlig verksamhet, akademi, hållbarhet, kultur och konst, industri, primärproducenter, stora och små företag
  • Att utveckla och sprida den digitala plattformen TransforMAT (B2B nätverk av matföretag, kurskalender och Helpdesk)
  • Samverkan med SISP och våra systermiljöer över hela Sverige
  • Internationella samarbeten för att växa mat-SMEs genom export (också av kunskap och tjänster)

År 2025 har Krinovas innovationskultur och arbetsmetoder blivit en del av utvecklingen av matföretag i hela landet. Metoder och förhållningssätt är etablerade och utvecklas kontinuerligt i nationella och internationella samarbeten. Genom sitt prestigelösa och gränsöverskridande sätt medverkar Krinova till utvecklingen av lösningar i samklang med de utmaningar företagen står inför och de behov som marknaden har. Innovationsevent typ Food Hackathon har genomförts både i Sverige och utomlands med deltagare från hela världen. Livsmedelsförädlarna ingår i ett stort virtuellt nätverk av företag som samverkar för hållbara affärer och som möjliggör att de kan verka både lokalt och globalt oavsett storlek. I samarbete med KrinovaMAT och SISP har många av de utmaningar som livsmedelsbranschen står inför 2015 lett till nya innovationer och framgångsrika företag genom ett öppet och dynamiskt förhållningssätt till samarbeten, ny teknik och nya kompetenser

Kontaktpersoner

Hannes van Lunteren

Hannes van Lunteren

Ansvarig KrinovaMAT & Business Designer

Elin Carleke

Elin Carleke

Ansvarig Matevent & Business Designer

Läs mer

Stäng