Stäng meny

En satsning för samverkan mellan näringslivet och akademin

Startskottet för Krinova var i november 1998. Då kallade Högskolan i Kristianstad och Kristianstad kommun till presskonferens för att presentera tankar och visioner kring en Science Park i nära anslutning till Högskolans campus. Forskningsparker i nära anslutning till en högskola/universitet var en nationell trend. Högskolan Kristianstad var bland de sista i landet som inte hade någon science park.

VÄXTHUS FÖR IDÉER

Redan från början såg de två drivande aktörerna, högskolan och kommunen, möjligheter i att kombinera nytta för regionens företag och för högskola. Det fanns också lokala företag som tryckte på och ville hitta former för samverkan med högskolan. De båda parterna sökte ytterligare intressenter och via Region Skåne tillkom Teknikbrostiftelsen i Lund som den tredje parten i den organisation som fick namnet Krinova AB och som grundades 1999.

Visionen för Krinova var att bygga ett kontorshotell med god service och en bra verksamhetsmiljö, skapa en forskningsplattform och bygga sin Science Park som en samlings- och mötesplats. Krinova planerades för att uppfylla flera utvecklingstankar:

  • Kommunen ville vitalisera det regionala näringslivet. Visionen var fler högteknologiska och kunskapsintensiva företag.
  • Högskolan ville finna strukturer för den samverkan som den nya högskolelagen (1997) föreskrev: förutom att bedriva forskning och undervisning uppdrogs nu åt akademin att samverka med det omgivande samhället (”tredje uppgiften”).

Graf omsättning 1999-2014

Satsningen uppskattades uppgå till 100 miljoner kronor, regionens största näringslivssatsning genom tiderna. Målen var högt ställda. Kommunfullmäktiges ordförande såg framför sig 100 nya företag och 1 000 nya jobb inom fem år. En vision som dock mycket snart visade sig vara orealistisk på en sådan kort tid. Högskolans rektor framhöll att satsningen skulle stärka högskolans profil, bidra till en vidgning av ekonomi- och teknikutbildningarna och skapa en grund för en forskningsplattform. Sedan ett antal år är parken fullbelagd med cirka 90 företag som hyresgäster och en omfattande mötesverksamhet bedrivs med närmare 25 000 besökare årligen.

Idag har Krinova utvecklat sitt unika innovationsfokus och sin arena för samverkan mellan företagen som finns här och utvecklingsprojekt i högskolan och kommunen. Som science park positionerar sig Krinova regionalt, nationellt och internationellt med sitt arbete och sina satsningar och attraherar en omvärld till samverkan. Krinova är en motor för utveckling, en betydande pusselbit i Kristianstadregionens attraktionskraft, som bidrar till viljan att etablera och driva företag här. Sedan början av 2013 driver Krinova dessutom en inkubator med basfinansiering från de sex kommunerna i Skåne Nordost under det nya varumärket Krinova Incubator & Science Park.

Krinova ägs av Kristianstad kommun (80 %) och Högskolan Kristianstad (20 %). Som ett bolag i Kristianstads kommuns koncern ska Krinova inte gå med vinst utan de intäkter som genereras ska investeras i projekt och stöd för utveckling som ska skapa tillväxt.

Läs mer

Stäng