Stäng meny

Utveckla idéer och företag

Vi hjälper dig att snabbt och säkert utveckla din idé och ditt företag. Innovationsarenan är en satsning av som är basfinansierad av Skåne Nordost.

Innovationsarenan-illust

Har du en idé som skulle kunna bli hur bra som helst? Står ditt företag inför en utmaning där ni behöver samarbeta med andra för att hitta den bästa lösningen? Eller har du ett nystartat företag och vill få stöd att utveckla det vidare?  Kanske har du en idé som skulle kunna leda till en innovativ lösning inom den offentliga verksamheten?

Oavsett om du är företagare, forskare, student eller helt enkelt en person med en bra idé så vill vi gärna hjälpa dig. I vår roll som innovationsarena och science park erbjuder vi dig, dina idéer, dina utmaningar eller ditt företag den språngbräda och det stöd som behövs för att snabbare och med mindre risktagande ta de nödvändiga stegen i utvecklingen.

Vårt första råd lyder - hör av dig till oss nu. För ju tidigare i processen som vi kan börja, desto bättre kan vi bidra och hjälpa till att skapa långsiktigt hållbara lösningar och affärsidéer.

Från idé till framgångsrikt företag

Vår roll som innovationsarena och science park är att vara katalysator. Vi ger dig inte bara ingångar och tillgång till forskning, kontakter, nätverk och verktyg. Våra metoder för medskapande är unika, vilket innebär att vi också är med och skapar hela vägen från idé till framgångsrikt företag. Vägen kan se olika ut men kan ändå beskrivas utifrån tre olika faser. Den första fasen, co-learn handlar om att skapa en bred förståelse och insikt av utmaningen eller problemställningen, nästa fas co-design där koncept och affärsidé börjar ta form genom med hjälp av bland annat workshops och verktyg.  Tredje steget Co-effectuate vägen till marknaden och mot ett framgångsrikt företag.

illustration 201601_6För de olika faserna i innovationsprocessen har Krinova utvärderat en stor flora av innovationsverktyg som vi som vi kan erbjuda. Verktygen omfattar bland annat: • Strategiska metoder • Riskbedömning • Insiktsinsamling internt • Insiktinsamling externt • Idégenereringsverktyg • Användar deltagande • Koncept- och produktutveckling, Affärsutveckling och värdeerbjudande (exempelvis NABC och Business Model Canvas).

w2889Tveka inte att höra av dig till någon av oss så berättar vi mer

Läs mer

Vill du veta mer?

Torben Olsson

Kontaktperson:

Torben Olsson

Ledare Innovationsarenan

Tel: 073-853 25 09 / E-post: torben@krinova.se
Jimmy Håkansson

Kontaktperson:

Jimmy Håkansson

Business Designer

Tel: 070-610 07 70 / E-post: jimmy.hakansson@krinova.se
Hannes van Lunteren

Kontaktperson:

Hannes van Lunteren

Business Designer KrinovaMAT

Tel: 070-611 41 80 / E-post: hannes@krinova.se
Elin Carleke

Kontaktperson:

Elin Carleke

Business Designer KrinovaMAT

Tel: 070-251 40 19 / E-post: elin@krinova.se