Stäng meny

Offentlig innovation

Offentlig innovation skapar nya lösningar för framtidens samhälle. Högskolan Kristianstad och Krinova har lång erfarenhet av forskning och arbete med offentlig sektor. Behovet av att definiera utmaningar och stödja innovationsutveckling inom hälsa, vård och omsorg är stort och prioriterat. Potentialen för nya tjänster och produkter både nationellt och internationellt är också stor. Det räcker idag inte att bara jobba med förbättringar inom vård och omsorg. Det behövs nyorientering och nya tankar från andra områden och flera branscher, liksom ny kunskap och risktagande för att något nytt ska utvecklas.

Inom ramen för Öppen Innovation – samverkan arbetar Krinova med en inkubationsmodul för offentliga innovationer mellan forskning, näringsliv och offentliga organisationer.

Tillsammans med Högskolan Kristianstad, Malmö Högskola och Copenhagen Business School utvecklar Krinova sedan 2013 en ny inkubatorkomponent där vi genom tio så kallade pilot-IBO:s (Innovation arena Business Objects) utvecklar kompetenser och kapacitet för att utveckla stödet för offentlig innovation.

Läs Forskningsaktuellts artikel om Offentlig Innovation här

Press "En innovationsarena för offentlig innovation" läs mer här

Våra case

CLEAR/FRAM

+

Digital information till patienter

+

DUNÄT – Datorbaserad utbildning med fokus på näring och ätande

+

En effektivare äldrevård

+

IT support för kroniskt sjuka

+

Mattebageriet

+

Tillståndshantering i kommun

+

ToY Hälsomottagning

+

ToY Utmaning inom vård, omsorg och säkerhet

+

ToY Pedagogiskt verktyg för miljökunskap

+

Läs mer

Kontaktpersoner

Torben Olsson

Torben Olsson

Ansvarig Innovationsarenan & Business Designer

Stäng