Skapa morgondagens företag och samhälle

  Krinova är en katalysator för utveckling och innovation i samhället. Med stort engagemang, bred kompetens och en bank av metoder och verktyg driver vi på innovationskraften i små och medelstora företag. Vi hjälper entreprenörer att nå sin fulla potential. För oss är samverkan centralt. Det är så utmaningar finner lösningar, ny kunskap föds och nätverk breddas. Vi står inför globala utmaningar inte minst kopplat till klimatförändringar, folkhälsa och livsmedelsförsörjning. Det är i samverkan mellan företag, samhälle och länder som lösningar på vår tids globala utmaningar finns. Krinova är en motor för att innovationer blir till verklighet och att konkurrenskraft och hållbar tillväxt främjas. Vi hjälper till att bygga ett blomstrande företagsklimat, ett framtidens samhälle där entreprenörer förverkligar idéer och når sin fulla potential.

  Läs mer
  ROI illustration

  30 november 2022

  Varje satsad krona ger mer än en tjugo gånger pengarna tillbaka

  Under år 2021 skapades 500 nya jobb i de företag som fått stöd av Krinova. Även tillväxten, mätt i omsättning, har under de senaste fem åren ökat med 40 procent...

  Läs mer
  business growth

  10 november 2022

  Digitalt stöd ger mer resurser till entreprenörerna

  Krinova lanserar ett digitalt affärsutvecklingsstöd för entreprenörer. – Detta är en virtuell produkt där vi kan ge alla bolag samma värde och erbjudande,...

  Läs mer