Skapa morgondagens företag och samhälle

  Krinova är en katalysator för utveckling och innovation i samhället. Med stort engagemang, bred kompetens och en bank av metoder och verktyg driver vi på innovationskraften i små och medelstora företag. Vi hjälper entreprenörer att nå sin fulla potential. För oss är samverkan centralt. Det är så utmaningar finner lösningar, ny kunskap föds och nätverk breddas. Vi står inför globala utmaningar inte minst kopplat till klimatförändringar, folkhälsa och livsmedelsförsörjning. Det är i samverkan mellan företag, samhälle och länder som lösningar på vår tids globala utmaningar finns. Krinova är en motor för att innovationer blir till verklighet och att konkurrenskraft och hållbar tillväxt främjas. Vi hjälper till att bygga ett blomstrande företagsklimat, ett framtidens samhälle där entreprenörer förverkligar idéer och når sin fulla potential.

  Läs mer

  5 maj 2022

  Bejaka oförutsägbarheten

  Livet är oförutsägbart. De senaste årens händelser i omvärlden har förändrat vårt synsätt på tillvaron och det sammanhang vi lever i. Det som var logiskt innan ...

  Läs mer
  Yelte

  3 maj 2022

  Yelte hampamjölk tar sikte på en internationell marknad

  Knappt två år efter de första testerna hemma i köket står de fyra delägarna i inkubatorbolaget Yelte AB i utvecklingshallen på Tetra Pak i Lund. Framför dem mat...

  Läs mer

  Event & möten

  Ta en titt på de många spännande event som vi arrangerar på Krinova men även andra arrangemang kopplat till vårt profilområde Livsmedel och event som kan vara intressant för dig!