Skapa morgondagens företag och samhälle

  Krinova är en katalysator för utveckling och innovation i samhället. Med stort engagemang, bred kompetens och en bank av metoder och verktyg driver vi på innovationskraften i små och medelstora företag. Vi hjälper entreprenörer att nå sin fulla potential. För oss är samverkan centralt. Det är så utmaningar finner lösningar, ny kunskap föds och nätverk breddas. Vi står inför globala utmaningar inte minst kopplat till klimatförändringar, folkhälsa och livsmedelsförsörjning. Det är i samverkan mellan företag, samhälle och länder som lösningar på vår tids globala utmaningar finns. Krinova är en motor för att innovationer blir till verklighet och att konkurrenskraft och hållbar tillväxt främjas. Vi hjälper till att bygga ett blomstrande företagsklimat, ett framtidens samhälle där entreprenörer förverkligar idéer och når sin fulla potential.

  Läs mer
  Daniel Persson Minc, Ulrika Forsgren Högman, Malmö Stad och Christian Nyhlén Krinova

  15 december 2022

  Stärkt stöd till skånska foodtech startups i Malmö

  Malmö Stad, Minc (Malmös Startuphus) och Krinova Incubator & Science Park har tecknat ett samarbetsavtal som ska bidra till att utveckla livsmedelsområdet i...

  Läs mer
  Christian

  6 december 2022

  Mindset för framtiden

  I turbulenta tider med många osäkerhetsfaktorer kring hur den närmsta framtiden kommer att bli är det lätt att glida i sitt mindset. Fokus hamnar omedvetet på s...

  Läs mer

  Event & möten

  Ta en titt på de många spännande event som vi arrangerar på Krinova men även andra arrangemang kopplat till vårt profilområde Livsmedel och event som kan vara intressant för dig!

  Innovationsworkshop med fokus på utmaningar hos primärproducenter

  13
  feb
  Läs mer