Skapa morgondagens företag och samhälle

  Krinova är en katalysator för utveckling och innovation i samhället. Med stort engagemang, bred kompetens och en bank av metoder och verktyg driver vi på innovationskraften i små och medelstora företag. Vi hjälper entreprenörer att nå sin fulla potential. För oss är samverkan centralt. Det är så utmaningar finner lösningar, ny kunskap föds och nätverk breddas. Vi står inför globala utmaningar inte minst kopplat till klimatförändringar, folkhälsa och livsmedelsförsörjning. Det är i samverkan mellan företag, samhälle och länder som lösningar på vår tids globala utmaningar finns. Krinova är en motor för att innovationer blir till verklighet och att konkurrenskraft och hållbar tillväxt främjas. Vi hjälper till att bygga ett blomstrande företagsklimat, ett framtidens samhälle där entreprenörer förverkligar idéer och når sin fulla potential.

  Läs mer

  10 maj 2023

  Sök innovationscheckar för att förverkliga din idé

  Har du en innovativ idé som du behöver medel till för att kunna förverkliga? Eller driver du redan ett företag som du vill ska bli mer konkurrenskraftigt? Oavse...

  Läs mer
  Christian

  3 maj 2023

  Vad är det egentligen vi gör?

  Ibland gör vi det lite svårt för oss när vi ska förklara vad en innovationsmiljö handlar om. Det blir ofta högt svävande konceptuella formuleringar och buzzword...

  Läs mer

  Event & möten

  Ta en titt på de många spännande event som vi arrangerar på Krinova men även andra arrangemang kopplat till vårt profilområde Livsmedel och event som kan vara intressant för dig!