Ratchkegården utvecklar gårdsbutik för hållbar livsmedelsproduktion - Krinova

  24 februari 2020

  Ratchkegården utvecklar gårdsbutik för hållbar livsmedelsproduktion

  Mycket händer i livsmedelsbranschen. Globala megatrender påverkar även lokala mathantverkare och det ökande intresset från konsumenterna ställer nya krav på ind...

  Läs mer
  Craft Go - företagsutveckling, innovation och kulturhistoria

  12 februari 2020

  Regionmuseet och Krinova i skandinaviskt samarbete

  Regionmuséet i Skåne och Krinova kommer tillsammans med partners i Norge och Danmark arbeta för att utveckla småskaliga hantverksföretag. Projektet heter Craft ...

  Läs mer