Skapa morgondagens företag och samhälle

  Krinova är en katalysator för utveckling och innovation i samhället. Med stort engagemang, bred kompetens och en bank av metoder och verktyg driver vi på innovationskraften i små och medelstora företag. Vi hjälper entreprenörer att nå sin fulla potential. För oss är samverkan centralt. Det är så utmaningar finner lösningar, ny kunskap föds och nätverk breddas. Vi står inför globala utmaningar inte minst kopplat till klimatförändringar, folkhälsa och livsmedelsförsörjning. Det är i samverkan mellan företag, akademi, kluster och innovationsmiljöer som lösningarna finns. Krinova är en spindel i nätet och motor för att driva på utveckling och innovation för hållbar tillväxt.

  Läs mer

  22 juni 2021

  Prisbelönt senap

  LissEllas senap med Dalarna som bas har nått ut över världen. När VM i senap avgjordes i USA 2021 så kammade man hem inte mindre än fyra medaljer varav ett av v...

  Läs mer

  21 juni 2021

  Entreprenörskap – en av samhällets viktigaste byggstenar

  Att entreprenörskap är en avgörande framgångsfaktor för ett blomstrande samhälle är det nog ingen som ifrågasätter. Samtidigt spelar våra entreprenörer också en...

  Läs mer