24 mars 2020

  Information till dig som är företagare kring corona (Uppdaterad 200330)

  Många företag drabbas hårt som en följd av coronaviruset. Från Krinovas sida vill vi gärna försöka ge så mycket stöd vi kan till näringslivet. En viktig del i n...

  Läs mer
  Rädda och framtidssäkra svenska innovationer – fyra åtgärds¬paket riktade till innovationsföretag

  23 mars 2020

  Rädda och framtidssäkra svenska innovationer – fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag

  Föreningarna för de lärosätesanknutna holdingbolagen, FUHS, och svenska branschföreningen för inkubatorer och science parks, SISP, vill härmed presentera försla...

  Läs mer

  Event & möten

  Ta en titt på de många spännande seminarier, kurser och andra evenemang som sker på Krinova eller hos våra samarbetspartners.