Stäng meny

20 utvecklingsprojekt och innovationsstöd till över 200 företag

Krinovas omsättning landade på drygt 22 miljoner kronor 2018, det är en ökning med drygt 50 % jämfört med föregående år. Resultatet fastslogs i samband med Krinovas bolagsstämma den 20 mars. Ett ökat antal innovations- och utvecklingsprojekt, allt fler besökare till möten och konferenser och ett utökat regionalt och nationellt uppdrag av utvecklings- och innovationsstödet till matföretag är förklaringen till den ökade omsättningen.

- Det är ett fantastiskt resultat. Men ännu viktigare är den ökade innovationsförmågan och stärkta konkurrenskraften vi är med skapar genom innovations- och utvecklingsstödet vi erbjuder. För det verkliga resultatet av Krinovas verksamhet sker i form av tillväxt i företag och ökad attraktionskraft för Skåne och nordöstra Skåne, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd för Krinova Incubator & Science Park.

Region Skåne uppmärksammar varje år en aktör som genom sitt engagemang, entreprenörskap eller kreativitet på ett extraordinärt sätt bidragit till den skånska utvecklingen. I februari fick Krinova ta emot Region Skånes pris för ”Synnerliga insatser för Skånes utveckling 2018”.

47 MKR i externt kapital till företagen Innovationsarenan
2018 var ett extraordinärt år för Krinova. Över 26 000 besökare kom till några av de närmare 1700 möten, workshops, seminarier och andra aktiviteter som hölls på Krinova. Det är en kö av intresserade hyresgäster till den fullbelagda parken. Närmare 20 utvecklingsprojekt drevs inom profilområdet mat – miljö – hälsa. Över 200 företag fick innovations- och utvecklingsstöd och Krinova hjälpte till att landa 47 MKR i externt kapital till bolagen på Innovationsarenan. Allt för att skapa tillväxt, nya innovationer och ökade värden såväl i företagen och samhället lokalt, regionalt och nationellt.

Under 2018 har Krinova även utökat sitt nätverk genom flera internationella projekt inom bl a miljö- och livsmedelsområdet. Men också genom samarbeten med innovationsmiljöer i andra länder för att bygga broar ut i Europa och andra delar av världen, vilket ger möjligheter för företagen på innovationsarenan med internationellt sikte.

Det regionala och nationella uppdraget står för en betydande del av den ökade omsättningen. Krinova har sedan hösten2017 utökad finansiering från Region Skåne för att erbjuda ett uppskalat stöd till matföretag i hela Skåne.Under 2018 gav Krinova utvecklings- och innovationsstöd till livsmedelsrelaterade företag i 28 av Skånes 33 kommuner. Under fjolåret var Krinova också med och skapade en permanentare modell för dryckestestbädden Balsgård. I detnationella uppdraget från Vinnova, Foodinova, har Krinova arbetat med attutveckla förmågan hos innovationsmiljöer i övriga Sverige att ge inkubations- och innovationsstöd till livsmedelsföretag. Foodinova är en del i förverkligandet av målen i den nationella livsmedelsstrategin.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer

Stäng