Stäng meny

Årets Innovationspris 2017 – sex företag nominerade

Krinova Incubator & Science Park och Skåne Nordost delar tillsammans ut Årets Innovationspris på Sveriges Bästa Näringslivsdag den 18 september. En lycklig vinnare kommer att tilldelas 25 000 kronor från Skåne Nordost för att använda i sitt företag.

Innovationspriset belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande.

De nominerade företagen från respektive kommun i Skåne Nordost är:

Bromölla:
G Larsson Starch Technology

Världsledande inom processutrustning för stärkelseutvinning. Erbjuder såväl ett komplett utbud av utrustning som hela anläggningar. Med bas i stärkelseindustrin har Larssons nu tagit initiativ och utvecklar både affärer och processutrustning med hög innovationsgrad för utvinning av vegetabiliska proteiner, vilket är en växande marknad. Deras processutvecklling och torkteknik ligger i yttersta framkant vad gäller såväl ekonomi, miljö som hållbarhet.

Östra Göinge:
Swedish Powertrain Techcenter
Swedish Powertrain Techcenter har på ett eget och nytt sätt tolkat Industri 4.0 där de tar olika befintliga lösningar och implementerar det till nya mycket framgångsrika och effektiva lösningar. Detta har effektiviserat företagets verksamhet och skjutit förädlingsvärdet per anställd i höjden. Swedish Powertrain Techcenter har också en, i fordonsindustrin erkänd kunskap inom drivlinor i kombination med hybridteknik och helelektriska fordon. Detta har i sin tur lett till flera och djupa samarbeten mellan Swedish Powertrain Techcenter och Sveriges fordonstillverkare, vilket resulterat i innovativa lösningar.

Kristianstad: 
Marmor & Granit och CRC Nordic
I gränslandet mellan branscher, kompetenser och ny teknik sker de största innovationerna. En av världens äldsta industrier, stenförädling, förenas med 3D-scanning, CAD och 3D-modellering genom ett innovativt samarbete mellan företagen Marmor & Granit och
CRC Nordic. Den kunskap inom CAD och digitalisering som CRC Nordic har, i kombination med den erfarenhet och yrkeskunnande inom stenhuggeri och vilja att satsa på nya vägar framåt som Marmor & Granit besitter, har gjort att de båda bolagen utvecklats till ett av de mest konkurrenskraftiga teamen i branschen.

Osby:
Swedlock
De största innovationerna finns oftast i gränslandet mellan kompetenser, branscher och senaste tekniken. Med en plattform i traditionellt hantverk har Swedlock med ”örat” mot nya kundgrupper och deras specifika problemställningar bemästrat ny teknik och utvecklat innovativa lås- och nyckelhanteringslösningar. I sann entreprenöriell anda har Swedlock förstått att i en alltmer digitaliserad omvärld är kontinuerlig produktutveckling en framgångsfaktor och nyckel till tillväxt. Swedlock har med fingertoppskänsla bemästrat ny teknik, nya kunder, växande organisation och härigenom lagt en god grund för tillväxt på en gryende nationell och internationell marknad.

Hörby:
V-Plant
I en tid då odlingsintresset växer sig allt starkare har V-Plant tagit fram ett koncept för vertikalodling. Den modulbyggda odlingsväggen gör det möjligt att odla mycket på en liten yta. Konceptet möter väl den ökade efterfrågan för odling stadsmiljöer. Den innovativa och skyddade konstruktionen är enkel att montera och demontera, vilket innebär att odlingsväggen enkelt flyttas och användas allt efter säsong.

Hässleholm: 
HälsoOasen
Med ett kreativt och innovativt förhållningssätt till intern logistik har Hälsooasen skapat en unik kundupplevelse med individens välbefinnande och gruppens upplevelse i fokus. Hälsooasen belönas för sin nyskapande vision för Trädhuset på Hovdala där det ”lilla” företaget genom sitt kund- och upplevelsefokus skapar en framtida attraktionskraft för såväl lokal miljö som Hässleholm som stad och Skåne som region.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer

Stäng