Stäng meny

Inkubatorer i tvärsektoriellt samarbete kring hälsoutmaningar i gränslandet mellan livsmedel och life science

Nybildade ”Food, health & life science innovation node”, ett partnerskap mellan SmiLe Incubator, Medeon Science Park & Incubator, GU Ventures och Krinova Incubator & Science Park ska leda till innovationer som förenklar vardagen för kroniskt sjuka.

Inledningsvis kommer man inom partnerskapet att arbeta med att definiera utmaningar som diabetiker möter i vardagen och där lösningarna ligger i gränslandet mellan områdena life science och livsmedel.

- Framtidens hälso- och sjukvård kommer bli mer preventiv och individanpassad. För att Sverige ska kunna driva utvecklingen och hålla sin tätposition inom life science krävs gränsöverskridande samarbeten mellan olika discipliner vilket skapar möjligheter för helt nya typer av behandlingar, vårdformer och hälsofrämjande åtgärder, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator i Lund.

Många av vårt samhälles offentliga och privata verksamheter är organiserade i stuprörsstrukturer, vilket ofta försvårar för ett effektivt arbete mellan organisationer. Målet med det nya partnerskapet är att ta fram en modell för ett sådant samarbete mellan life science- och livsmedelsinkubatorer, som är baserad på utmaningar i gränslandet mellan just livsmedel och life science. Modellen ska möjliggöra för innovationsmiljöer att proaktivt starta utvecklingsprojekt och bjuda in företag och forskare.

- Kosten har ju som bekant en stor inverkan på vår hälsa. Det finns stor potential att jobba med innovationsprojekt i gränslandet mellan livsmedel och life science. Inom partnerskapet lägger vi grunden för en innovationsdrivande nod där olika kompetenser och kunskapsområden möts och där olikheterna blir en styrka i en gemensam innovationsprocess. Allt för att ge maximal nytta och skapa nya värden, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park.

Bildandet av ”Food, health & life science innovation node” är en del inom projektet Foodinova som Krinova driver tillsammans med Inkubera och ett 20-tal projektpartners.

PRESSMEDDELANDE

Kontaktpersoner

Charlotte Lorentz Hjorth

Charlotte Lorentz Hjorth

VD

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer

Stäng