Stäng meny

Krinova blir motor i nationell satsning på livsmedelsområdet

Krinova Incubator & Science Park och Inkubera i Örebro har gemensamt beviljats ett treårigt VINNOVA-projekt för att skapa en nationell innovationsarena för livsmedelsrelaterad innovation och utveckling. Tillsammans med regionala noder skapas ett nytt innovationsekosystem för hela livsmedelskedjan.

Inkubera och Krinova har tillsammans med sina partners beviljats nio miljoner under tre år för projektet Foodinova, vilket blir en nationell, platsobunden, innovationsarena och inkubator, med fokus på mat, måltider, livsmedel och hälsa. Satsningen är en del i regeringens åtgärdspaket för stärkt konkurrenskraft i livsmedelskedjan med fokus på innovationsarbete och inkubation. Ett tjugotal projektpartners ingår redan från starten i ett nätverk kring projektet, bland andra Sveriges Inkubatorer och Science Parks, RISE Research Institutes of Sweden, LRF och universitet. Det innebär att andra industrinära nationella innovationssatsningar inom området också integreras.

Inkubera är Örebroregionens företags- och tillväxtinkubator, som också ingår i det nationella VINNOVA-ledda programmet Inkubationsstöd – Excellence. Inkubera är helägt av Örebro universitet Holding AB och erbjuder kvalificerade affärsutvecklingsinsatser för innovativa företag med tydlig tillväxtpotential. Örebroregionen och Örebro universitetet bedriver sedan länge omfattande forskning och utveckling inom Måltid och Hälsa, och Örebroregionen har en stark livsmedelssektor. Dessa förutsättningar skapar en stabil plattform för arbetet med att inom projektet skapa en nationell livsmedelsinkubator.

– Projektet ger vår satsning på livsmedelssektor en flygande start, säger Anna Ragén

som leder såväl universitets holdingbolag som Inkubera. Vi är övertygande om gränsöverskridande samarbete mellan forskningen och företagandet samt mellan olika regioner är nyckeln för att skapa hållbar utveckling och tillväxt.

Krinova Incubator & Science Park är Sveriges äldsta och största ”mat”-inkubator och science park och har sedan drygt tio år bedrivit ett systematiskt startup, scale-up och innovationsstöd till livsmedelsförädlande företag i Skåne. I det arbetet har minst 100 jobb skapats per år i de företag som Krinova arbetat med. Över åren har Krinova också varit med och byggt upp en food-community med drygt 1 000 företag i Skåne. Utöver finansieringen från VINNOVA har Region Skåne och Kristianstads kommun satsat 22,5 miljoner kronor under tre år för att skala upp Krinovas innovations- och utvecklingsstöd till matföretag regionalt, vilket ska generera minst 600 jobb på tre år i Skåne.

- Vi ser fram emot att nu tillsammans med Inkubera och övriga partners kunna stärka och vidareutveckla stödet till nästa nivå. Vi har sett en spännande startup-scen födas i Skåne och är redo att ta nästa steg genom det nationella samarbetet, säger Charlotte Lorentz Hjorth, VD för Krinova Incubator & Science Park.

Genom att över tre år bygga upp en virtuell nationell livsmedelsinkubator med regionala fysiska noder i samarbete med befintliga inkubatorer och science parks, läggs grunden för ett långsiktigt samarbete inom VINNOVAS inkubatorprogram på livsmedelsområdet.

Såväl Inkubera som Krinova är etablerade i sina respektive regioner. Genom samarbetet stärks kopplingen till akademiska miljöer i hela landet. Akademi och regioner i samverkan innebär såväl tillgång till världsledande forskning inom relevanta områden, välutbildade studenter som blivande innovatörer och entreprenörer samt en regional kontext där företag i samverkan kan skapa affärserbjudanden med internationell lyskraft.

För Sverige innebär denna satsning att företagsidéer och entreprenörer inom hela livsmedelskedjan erbjuds tillgång till verktyg, metoder och nätverk för snabbare utveckling av affärserbjudande, innovationer och förutsättningar för accelererad tillväxt.

Kontakt

Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park, charlotte@krinova.se, 0708-291 434
Anna Ragén, VD Inkubera i Örebro AB anna.ragen@oru.se, 0701-90 47 97

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer

Stäng