Stäng meny

Ny studie om drömmars roll för entreprenörskap

Vilken roll spelar drömmeri för entreprenörskap? Hur förhåller sig dröm till handling? Och hur kan entreprenörer utveckla sin drömkraft? Det är några av de frågor som ska få sitt svar genom det 3-åriga samarbetsprojektet ”Drömkontoret” mellan Krinova Incubator & Science Park och en grupp forskare från Företagsekonomiska Institutionen vid Uppsala Universitet Campus Gotland.

Företagsekonomisk forskning fokuserar traditionellt mycket på företaget. Men i projektet ”Drömkontoret” ligger fokus på människan, hennes drivkrafter, drömmar och entreprenörskap.

- Det är ett spännande samarbete där vi kommer att få en tydligare bild av sambandet mellan drömmar och entreprenörskap. Med utgångspunkt i det kan vi vidareutveckla metoder och verktyg för att medskapa och stimulera entreprenöriella drömmar som ger kraft och handling, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd på Krinova Incubator & Science Park.

Projektet ska leda fram till en ökad förståelse för entreprenörskapets drivkrafter, genom att starkare länka dröm till handling. Kunskap värdefull för att stötta företagare att nå sin fulla potential.

- Att det finns en koppling mellan drömmar och entreprenörskap tas förgivet. Hur dessa kopplingar ser ut vet vi dock väldigt lite om. Tillsammans med Krinova och deras stora nätverk med företagare inom mat kan vi därför utveckla helt ny och kritisk kunskap om drömmens kraft för entreprenöriellt handlande, säger Jenny Helin som är docent i företagsekonomi vid Företagsekonomiska Institutionen Uppsala Universitet. Hon driver Drömkontoret tillsammans med Matilda Dahl och Pierre Guillet de Monthoux.

Med start i höst kommer en studie att genomföras där forskarteamet reser runt i Skåne för att intervjua matföretagare från Krinovas nätverk. Utifrån konstnärliga metoder kommer det även att genomföras workshops för att skapa ny kunskap om drömmeri och handling.

Projektet Drömkontoret finansieras av Lundbergs Forskningsstiftelser. Samarbetsprojektet är en del av metodutvecklingen inom det nationella projektet Foodinova som Krinova driver tillsammans med Inkubera och ett 20-tal projektpartners. Foodinova finansieras av Vinnova och är en del av förverkligandet av den nationella livsmedelsstrategin.

För mer information:

Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park, charlotte@krinova.se, 0708-29 14 34
Jenny Helin, Företagsekonomiska Institutionen Uppsala Universitet Campus Gotland, jenny.helin@fek.uu.se, 0701-91 46 21

Krinova Incubator & Science Park
Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. På Krinovas innovationsarena erbjuds både nya och befintliga företag stöd och verktyg som ska ge fler och mer innovativa företag. Under drygt tio år har Krinova drivit olika livsmedelsrelaterade projekt och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel.

I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.

Drömkontoret
Drömkontoret har sin bas vid Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet Campus Gotland. Forskningen sker tillsammans med människor som verkar på landsbygden, människor som är engagerade i organisationer såsom föreningsliv, näringsliv, politik och forskning. På Drömkontoret har vi sett att på landsbygden besitter människor unika resurser och förutsättningar för nyskapande som knyter ihop dröm och handling. Vi har även sett hur drömmeri uppkommer i ögonblick som behöver förstås utifrån sina egna villkor. I en urbaniseringes tidevarv bidrar dessa inblickar till en välbehövlig möjlighet för lärande utifrån, och synliggörande av, landsbygdens livsvillkor. Utifrån mobila forskningsstationer utforskar vi dels kritiska frågor kring vems drömmande som anses värt att lyssna på men även hur vi kan lära mer om drömmeri som kraft för skapande och handling. 

PRESSMEDDELANDE

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer

Stäng