Stäng meny

Stärkt stöd till utlandsfödda entreprenörer

I höst startar Företagsutveckling Nordost – ett projekt som ägs av Östra Göinge kommun, med Krinova Incubator & Science Park som utförare, i samarbete med Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad och Osby kommuner. Syftet är att utveckla metoder och samarbeten för att fler invånare med utländsk bakgrund lättare ska kunna etablera och utveckla långsiktigt hållbara företag i nordöstra Skåne.

Viljan att starta företag är större hos personer med utländsk bakgrund än personer med svensk. Det visar rapporten ”Entreprenörskapsbarometern” som Tillväxtverket står bakom. Studier visar att utrikes födda möter andra utmaningar i sitt företagande än de som är födda i Sverige.  Det beror på många olika faktorer. En av dem är att strukturen för företagsstöd och de nätverk som finns idag inte når personer med utländsk bakgrund i tillräckligt stor utsträckning.

Projektet Företagsutveckling Nordost avser att identifiera förbättringsområden och genomföra insatser som kan underlätta för målgruppen. Sammantaget kommer ca 20 entreprenörer, nya och etablerade, att delta i programmet.

Projektet förväntas bidra till att de företagsfrämjande stödstrukturer som finns bättre samordnas och anpassas till de behov som personer med utländsk bakgrund har. Bland annat kommer samverkan mellan Arbetsförmedling, Nyföretagarcentrum, Almi med flera utvecklas och stärkas vid behov. Inom projektet kommer man också, utifrån det enskilda företagets behov, arbeta med nätverksbyggande, mentorer samt stöd med affärsplaner, marknadsföring och myndighets-kontakter.

Företagsutveckling Nordost ska även ge entreprenörerna ökad förståelse och kunskap om de lagar och regelverk som styr företagandet. Allt för att ge förutsättningar för företagen att växa snabbare och därigenom få ett ökat antal anställda. Projektet ska också ge råd och stöd till de som under processen kommer fram till att de vill söka anställning i befintliga verksamheter istället för att driva eget företag.

Projektet är finansierat av Region Skåne och Sparbanksstiftelsen 1826 och kommunerna som ingår i samarbetet.

Kontakt för mer information
Karl-Axel Hill, Projektsamordnare
karl-axel@krinova.se | 0723-41 44 83

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer

Stäng