Stäng meny

Svårigheten att finna kapital hindrar företagens tillväxt

Det är inte bristen på tillväxtkapital utan snarare bristen på kunskap om var man ska söka som hindrar små och medelstora företag i nordöstra Skåne från att attrahera kapital. Det konstateras i en rapport initierad av Högskolan Kristianstad Holding, Kristianstads kommun, Bergendahls, Utvecklingsstiftelsen Sparbanken 1826 och Krinova Incubator & Science Park.

Resultatet är baserat på ett 40-tal intervjuer som gjorts med entreprenörer, finansiärer, specialister samt andra intressenter som exempelvis banker i nordöstra Skåne under våren 2015. Av intervjuerna framgår också att det framförallt är under lansering och expansion som det finns finansieringsproblem, finansiering i tidigare skeden är lättare att få.

Tillgången på tillväxtkapital är en avgörande faktor för entreprenörers möjlighet för att nå tillväxt i sina företag. Rapporten är framtagen för att undersöka hur man bäst kan främja näringslivet och stödja tillväxten i regionala små och medelstora företag i dess olika faser.

Rekommendationen från rapporten är att istället för att bilda ett finansieringsbolag utarbeta en tjänst som underlättar finansieringsprocesserna för företagarna. Allt i syfte att matcha ihop företagen med rätt kapital, kunskap och kompetens. En utveckling av konceptet skulle vara att ta fram en internetbaserad finansieringsplattform som fungerar som en webbplats eller en mobilapplikation. Denna ska innehålla allt det som finns inom företagsfinansiering och ska erbjuda besökarna en komplett mötesplats för investerare och finansiärer.

Hela rapporten/förstudien går att läsa på nedan. Rapporten är framtagen inom ramen för ett ToY-projekt, läs mer om ToY här.

Kontaktpersoner

Charlotte Lorentz Hjorth

Charlotte Lorentz Hjorth

VD

Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer

Stäng