Hållbar konsumtion av frukt och grönt

  Frukt som besprutas, grönsaker som flygs in från fjärran och omogen frukt som inte smakar något. Hur ska vi få en hållbar konsumtion av frukt och grönt?

  Vad har frukt och grönt för betydelse för att nå en ekonomisk, klimatmässig och socialt hållbar konsumtion? I några korta föredrag presenteras den senaste forskningen kring relationen mellan människa och mat, hur konsumtionen av frukt & grönt ser ut i dag, utbudet av frukt och grönt i högstadie- och gymnasieskolor och arbetet med att ta fram smakrika grönsaker och frukt. Efter föredragen inbjuder SLU Future Food till samtal om kan man styra konsumtionen av frukt och grönt i en mer hållbar riktning.

  08
  jun

  Datum:
  8 juni 2021

  Tid:
  13.30 - 15.00

  Eventtyp:
  Webinar

  Plats:
  Digitalt, via Zoom

  Sista anmälningsdag:
  8 juni 2021

  Anmälan
  Frukt och grönsaker är basen i Brain Food. Brain food by Krinova är helt enkelt mat för smarta tankar.