Klimatfrågan: en hotbild med lösningar

  Klimatförändringen gör jorden varmare, att havsnivån stiger och att isar smälter. Både samhället och naturen påverkas, såväl jorden runt som på hemmaplan. Sveriges och världens klimatmål handlar om att begränsa den globala uppvärmningen till långt under två grader. Det innebär snabba och långsiktiga utsläppsminskningar genom förnybar energi, effektivisering, elektrifiering av transporter och industrier, hållbart skogs- och jordbruk, hållbar konsumtion med mera. Kunskap, lösningar och goda exempel finns, men om klimatmålen ska kunna nås behöver takten i klimatarbetet öka.

  I föredraget blandar Markku Rummukainen senaste nytt om klimatfrågan med det vi alla redan vet. Markku är professor i klimatologi vid Lunds universitet och klimatrådgivare vid IPCC:s nationella kontaktpunkt vid SMHI. Hans forskning handlar om utveckling och utvärdering av avancerade regionala och globala klimat- och jordsystemmodeller, och deras tillämpningar på klimatprojektioner och -scenarier. Modellutvecklingen grundar sig på fysikalisk vetenskaplig förståelse av klimatsystemet och dess processer. Till alla arrangemang på Regionmuseet delas gratisbiljetter ut i receptionen!

  14
  sep

  Datum:
  14 september 2019

  Tid:
  17.00 - 18.00

  Eventtyp:
  Föreläsning

  Plats:
  Regionmuseet, Hörsalen

  Anmälan
  Jordklotet och dess miljö