Meet up #1 Hållbar mat med Axfood (Framflyttat! OBS: Nytt datum kommer)

  Bra hållbar mat- hur ser den ut ifrån Axfoods perspektiv?

  Stora satsningar görs för att uppnå 2030´s UNDP:s globala mål men ändå menar miljöforskare att det görs för lite och i allt för långsam takt. Axfood är en av de stora aktörerna på den svenska livsmedelsmarknaden som ägare av bl a Hemköp och Willys.

  Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood kommer till Krinova och berättar om Axfoods strategier mot ett mer hållbart 2030. Till exempel vill Axfood minska plasten i sina matbutiker, stödja sociala projekt, arbeta med Foodtech och finna fler innovativa produkter för ett mer klimatsmart sortiment.

  Vidare ger Johan Neuman, affärsområdeschef för egna märkesvaror på Dagab (Axfoods inköps-och logistikbolag), oss en tydligare bild av Axfood som organisation. Dan Jacobsson berättar om hur Urban Deli, också en del av Axfood, kan vara en möjlighet för mindre producenter att testa marknaden i en miljö där butik, restaurang och saluhall möts. Till sist får vi även träffa Pär Warnström från Novax, Axel Johnsons bolag som investerar i tillväxtbolag, och höra honom berätta om hans syn på finansieringsmöjligheter för mindre bolag.

  Vi vill på detta Meet up bjuda in till en presentation av hur Axfood ser på och agerar utifrån sin vision om ”Bra hållbar mat”. Diskussionen som sedan följer bygger på frågan om vad större aktörers, i det här fallet Axfood, hållbarhetssatsningar betyder för mindre producenter och hur man kan arbeta med och kommunicera hållbarhetsmål inte bara till konsument utan också mellan olika aktörer i livsmedelsbranschen.

  Inbjudan riktar sig till företag, forskare och livsmedelsentreprenörer som arbetar med hållbara produkter/tjänster, gärna inom Foodtech och i gränslandet mellan teknologi (AI) och mat. Mötet ska förhoppningsvis stimulera till kreativa lösningar, utforskande av möjligheter inom olika försäljningskanaler och/eller samarbeten i livsmedelsbranschen.

  Meet up: Under året bjuder Krinova Incubator & Science Park in till fyra träffar för företagare och andra aktörer inom livsmedelsbranschen att ta del av det senaste inom livsmedel, företagande och trender.

  Elin Hansson

  Ansvarig Food Community Event

  24
  apr

  Datum:
  24 april 2020

  Tid:
  09.00 - 14.00

  Eventtyp:
  Föreläsning, Nätverksträff

  Plats:
  Krinova Incubator & Science park