Meet up #2 Internet of logistics (Framflyttat till sept/okt. Nytt datum kommer)

  Logistik, så mycket mer än från A till B. Hur ser det ut bakom digitala kulisser?

  Små och medelstora livsmedelsföretag har ofta svårt att nå konsumenten med alla sina mervärden. En stor del av utmaningen ligger i hur logistiksystemen ser ut idag, både i sin organisation och när det gäller teknik.

  På Europaforum i Hässleholm arrangerar Krinova detta seminarie där framtidens logistik diskuteras. Hur kan vi med hjälp av ”internet of logistics” effektivisera transporter, flöden av information och mervärden, inte längre i en logistikkedja utan snarare i ett logistik- nätverk? Vad är bättre än e-handel, hur fungerar cirkulär logistik och kan det verkligen bli mer hållbart om människor får allting levererat?

  Bland annat kommer Sara Ali, COO & Director of Innovation på LogTrade kommer att prata om konceptet Internet of Logistics. Hon och hennes kollegor utvecklar tillsammans med initierade företag och forskare nya logistikmodeller som ämnar förändra hur all handel fungerar. Med ett resurseffektivt logistikflöde kommer näringsliv, slutkonsument och inte minst klimatet gynnas. Frågor som är centrala i EU- kontext.

  Europaforum organiseras sedan 2003 av Hässleholm kommun och är Svergies ledande forum för Europafrågor. Eventet bevakas av tv, radio och press och har en räckvidd på ca 2 miljoner personer. Syftet med eventet är att knyta an samhällsutveckling med EU- frågor och allmänheten i stort. Arrangör för eventet Meet up #2 på Europaforum Hässleholm är Krinova Incubator & Science Park.

  Anmälan är fri och görs via Europaforums hemsida som öppnar i mitten av mars. För mer information om hela programmet besök: http://www.eu-forum.se/

  Meet up: Under året bjuder Krinova Incubator & Science Park in till fyra träffar för företagare och andra aktörer inom livsmedelsbranschen att ta del av det senaste inom livsmedel, företagande och trender

  19
  maj

  Datum:
  19 maj 2020

  Tid:
  10.30 - 11.30

  Eventtyp:
  Föreläsning

  Plats:
  Europaforum Hässleholm