Regional klusterträff – Kristianstad

  Ta chansen att träffa och utbyta erfarenheter med andra som arbetar för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin! Hur kan vi få till en ännu bättre samverkan över läns- och regiongränser än vad som finns i dag?

  Jordbruksverket anordnar under hösten 2019 sex klusterträffar och bjuder in dig som strategiskt eller operativt är involverad i arbetet med livsmedelsstrategin på regional nivå. En av dessa är i Kristianstad den 24 oktober.

  Program

  9.00 – 9.30 Registrering & fika
  9.30 – 9.45 Inledning
  9.45 – 12.00 Vi skapar oss en gemensam bild av vad som händer i de olika länen och diskuterar olikheter och gemensamma nämnare
  12.00 – 13.00 Lunch
  13.00 – 15.45  Richard Tellström, docent i måltidskunskap inspirationsföreläser på temat 2020-talets globala torghandel – konsumentens värderingar om livsmedel, mat och måltider. Vi diskuterar hur vi kan samverka ännu mer och hur Jordbruksverket kan hjälpa till. Jordbruksverket informerar om uppdrag och senaste nytt från den nationella nivån kring livsmedelsstrategin
  15.45 – 16.00 Summering & avslut

  24
  okt

  Datum:
  24 oktober 2019

  Tid:
  09.00 - 16.00

  Eventtyp:
  Samverkan

  Plats:
  Quality Hotel Grand V. Storgatan 15

  Sista anmälningsdag:
  26 september 2019

  Anmälan
  Snyggt upplagd mat på skedar under en av Jordbruksverkets klusterträffar.