Vattendagen 2022

  Välkommen på en dag med inspirationsföredrag med chans att nätverka och diskutera vattnets framtid och vatteneffektivisering inom det skånska livsmedelssystemet.

  I en tid av klimatanpassning och försörjningsbrist är vatten en resurs som är viktigare än någonsin. Det krävs samverkan, kunskapsdelning och vägledning för företag inom livsmedelssektorn ska anta utmaningarna för minskad sårbarhet och större resiliens. Med innovation och affärsutveckling kan vi samla handlingskraft för bättre hushållning med vatten. Syftet med dagen är att lyfta hur vi kan förvalta vår livsviktiga resurs och skapa ett resilient system.

  Eventet riktar sig till entreprenörer, företag, organisationer, offentlig sektor, studenter och forskare som intresserar sig för vattenfrågans framtid och vikt inom livsmedelssektorn.

  05
  okt

  Datum:
  5 oktober 2022

  Tid:
  09.00 - 15.00

  Eventtyp:
  Föreläsning, Nätverksträff

  Plats:
  Krinova Incubator & Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad

  Sista anmälningsdag:
  28 september 2022

  Anmälan