bakgrundsbild med morötter

    Lediga tjänster

    En självklar uppgift som science park är att vara en mötesplats för människor, företag och idéer. Med fjolårets 28 000 besökare till seminarier, workshops och möten och över hundra företag i parken är Krinova platsen där många nya kontakter och nätverk skapas. På innovationsarenan erbjuds alla företag, entreprenörer, forskare och studenter innovations- och utvecklingsstöd - inte bara de som vill starta nytt företag utan även befintliga företag och offentlig verksamhet.

    Krinovas profilområde är Mat – Miljö – Hälsa. Inom detta område har Krinova en viktig uppgift att identifiera framtidens utmaningar för hållbar tillväxt. Krinova är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP). Krinova ägs av Kristianstads kommun (80 %) och Högskolan Kristianstad (20 %).