Stäng meny

Profilområde mat – miljö - hälsa

Mat – miljö – hälsa är Krinovas profilområde, ett områden som speglar Kristianstadsregionens näringsliv och några av Högskolan Kristianstads kompetensområden. Inom området är Krinova engagerad och driver flera spännande projekt, du når dem i menyn till vänster.

Krinova är i dag Sveriges äldsta inkubator och science park med mat som profilområde. I Kristianstad finns en lång tradition av odling, uppfödning och förädling av livsmedel. Så gott som varje dag äter alla svenskar – och många i andra länder – något som kommer från Kristianstad. Forskningen på högskolan och Krinovas många projekt gör avtryck i nya tillämp­ningar, inte minst inom offentlig mat, måltidspedagogik, innovativa drycker och i skärningen mellan fokusområdena mat, miljö och hälsa. Ett projekt som haft stor tyngd inom Krinovas matområde är "TransforMAT" som startade 2006 och har genom åren byggt upp ett nätverk av över 850 småskaliga skånska matföretagare, vilka omfattar allt från gårdsmejerier, charkuterier till chokladtillverkare.

I Kristianstad är också vatten centralt med staden i Vattenriket, som utsetts till Biosfärområde av Unesco. Detta innebär att man är ett modellområde för hållbar utveckling i ett internationellt sammanhang. Städers och samhällens påverkan på vattenmiljöer är en enorm global utmaning inte bara i städernas närregion. Alltfler människor bor koncentrerade till städer och städernas påverkan sprids långt genom kringliggande vattenmiljöer. Att Kristianstad som stad ligger mitt i ett biosfärområde gör det än mer unikt. Det gör att Kristianstad kan bli extremt effektiv som testbed för nytänkande och innovativ utveckling i ett hållbart utvecklingsperspektiv där man minimerar den urbana miljöns påverkan på det artrika och känsliga biosfärområdet. Kristianstads kommun har satsat närmare 2 miljoner kronor för att förbättra förutsättningarna för forskning och innovation vid Högskolan Kristianstad genom att vara med och skapa ett avancerat laboratorium för molekylär genteknik och analytisk kemi här på Krinova Incubator & Science Park. Ett laboratorium som blir en unik resurs för innovation och utveckling även för näringslivet.

Biogas är en av nycklarna till den utmaning som finns i att söka nya energikällor för framtiden och är likaså en viktig del i kretsloppet. I Kristianstad finns en lång tradition av odling, uppfödning och förädling av livsmedel. Verksamheter som genererar stora mängder avfall men som rätt utnyttjade är en miljövänlig energikälla i form av biogas. Därför är också biogas av särskilt intresse för regionen. En av styrkorna med Kristianstads moderna biogasanläggning, Karpalund är den mängd aktörer som samverkar. Hushåll, jordbruk och livsmedelsindustri medverkar som leverantörer av råvara till biogasanläggningen. Det arbete som sker inom kretsloppsfrågor inom kommunen, högskolan och Krinova har rönt stort internationellt intresse.

I Krinovas roll som science park har vi en naturlig roll som plattform för samverkan och verkligt samarbete mellan företag, offentliga aktörer och forskning i gemensamma tillämpade innovationsprojekt. En plattform där nya och befintliga kunskapsintensiva företag växer, vars produkter och tjänster kommer samhället till direkt nytta. Dessa bolag blir i sin tur en motor som skapar tillväxt i en region.

Kommunikation-broschyren

Mycket spännande händer inte minst där profilområdena mat – miljö – hälsa överlappar varandra, s k cross-cluster. I vår roll som science park har vi en natur roll att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer eller innovationer.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer

Stäng