Stäng meny

Biogas

Aldrig förr har biogassektorn varit så het. Vi nås ständigt av nyheter om satsning på nya gasmackar, nya personbils- och lastbilsmodeller, gasbilar som tillåts i föreslagna miljözoner, gröngasväxlingar mellan naturgas och biogas, företag och offentlig sektor som ställer om till fossilfrihet.

Vi är i början av omställning till det cirkulära samhället, där biogasen har en naturliga och avgörande roll som del av ett lokalt kretslopp. Vi har en global klimatutmaning som genomsyrar det svenska samhället. Energiomställningen pågår.

Kristianstad kommun har tagit fram en rapport som är uppbyggd med en inledande analys följt av förslag till beslut. Analys och förslag till beslut bygger på nulägesbeskrivningen i denna rapport.

Rapporten fastslår att Kristianstads kommun behöver en långsiktig handlingsplan och strategi för biogas. Biogasen måste sättas i ett större sammanhang där biogasen är en del i samhällsbyggandet och den cirkulära ekonomin samt en del av kommunens aktiva näringslivsutveckling.

Rapporten föreslår följande beslut:

  • Ta fram en handlingsplan och strategi för biogasen
  • Utveckla strategiska partnerskap med näringsliv, FoU, regionala och nationella aktörer samt i rundabordssamtal med strategiska partners utveckla biogasmarknaden
  • Ta fram förslag på testbädd för biogas/livsmedel/hälsa i en cirkulär ekonomi
  • Genom Energigas Sverige verka för en harmonisering av skatteregler i EU samt för långsiktiga nationella spelregler
  • Ta fram förslag till positionering och marknadsföring i Europa av kommunen och dess partners genom att marknadsföra sig som den cirkulära kommunen där biogasen är en helt avgörande faktor.
  • Ta fram fast struktur för technical visits med tydlig ansvarsfördelning och paketerade erbjudanden kompletterat med digitala besök.
  • Göra en kartläggning av möjligt internationellt samarbete och identifiera finansieringslösningar.
  • Göra en kalkyl på alternativ användning/hantering av det organiska avfallet.
  • Verka för tillkomsten av ett regionalt gasnät i nära samverkan med E.ON, Swedegas samt andra intressenter
  • Ta fram en gemensam struktur för kommunen och dess bolags miljö- och klimatarbete

Kristianstad kommun i samverkan med Krinova arbetar nu vidare med förslagen. Du som är intresserad av samarbete är välkommen att höra av dig!

Karl-Erik Grevendahl, ansvarig KrinovaMILJÖ, berättar om biogasens potential, utmaningar och innovationer vid Kommunfullmäktige Kristianstad (2016-09-20).
Presentationen börjar 2:30 in i filmen. Ni kan se den här

Kontaktpersoner

Karl-Erik Grevendahl

Karl-Erik Grevendahl

KrinovaMILJÖ

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer

Stäng