200 skapade jobb och ökat intresse för investeringar i livsmedelsbranschen

  5 december 2019

  Livsmedelsbranschen brottas med utmaningar där kunskap och innovation är en av vägarna framåt för ökad lönsamhet och livsmedelsexport. Med två procent av Sveriges yta står Skåne för närmare hälften av den svenska livsmedelsproduktionen. En satsning på ett stärkt innovations- och utvecklingsstöd för de skånska matföretagarna visar på en tillväxt mätt både i antal skapade jobb och ett ökat intresse från investerare för branschen.

  Sedan hösten 2017 har Krinova, som är Sveriges största inkubator och science park med mat som profilområde, en utökad finansiering från Region Skåne och Kristianstads kommun för att erbjuda innovations- och utvecklingsstöd till matföretagare i hela Skåne.

  – Genom att stimulera mötesplatser och nätverk som Krinova kan vi stödja entreprenörskap och bidra till näringslivets utveckling för mat i världsklass. Det utökade stödet till matföretag genom Krinova är en del i förverkligandet av den skånska livsmedelsstrategin, säger Ulrika Geeraedts, Utvecklingsdirektör i Region Skåne.

  Under 2017 och fram till sista november 2019 har drygt 150 matföretagare sökt sig till Krinova för att få stöd, det är företag med en vilja och drivkraft att växa och utvecklas. Det har resulterat i att matföretagen som använt Krinovas Innovationsarena tillsammans skapat närmare 200 nya jobb och attraherat över 30 miljoner kronor i externa medel som riskkapital och utvecklingsmedel under de senaste två åren.

  – Antalet skapade jobb är imponerande, sett i perspektivet att livsmedelsindustrin som bransch 2018 visade en minskad sysselsättning med 1,5 %. Vi ser ett tydligt ökat intresse för matföretagen från investerare. Det är en effekt av att företagen som vi jobbat med ett antal år nått den mognad som krävs för att attrahera externa utvecklingsmedel men också ett ökat intresse för att investera i livsmedelsföretag, säger Charlotte Lorentz Hjorth VD för Krinova Incubator & Science Park.

  En viktig del för ett stärkt entreprenörskap är events och aktiviteter som bygger lokala och globala nätverk för utbyte av idéer och erfarenheter men också en plattform för att möjliga samarbeten. Ett sådant exempel är den internationella innovationstävlingen Food Hack som Krinova i år arrangerade för femte gången och denna gång tillsammans med Forskningsrådet FORMAS. 2019 års Food Hack lockade ca 200 personer med tävlande från över 30 olika länder.

  Mer information finns i Krinovas Effektrapport för 2018, en rapport som beskriver effekterna av
  Krinovas samlade verksamhet:

  200 skapade jobb och ökat intresse för investeringar i livsmedelsbranschen

  För mer information:
  Charlotte Lorentz Hjorth
  VD Krinova Incubator & Science Park
  charlotte@krinova.se
  0708-29 14 34

  Jenny Bergsten
  Livsmedelsstrateg Region Skåne
  jenny.bergsten@skane.se
  0724-68 58 35