Åforsk entreprenörsstipendie

    14 januari 2020

    13 januari till 14 februari är ansökningsperioden för att söka Åforsk entreprenörstipendie. Entreprenörer från det akademinära ekosystemet för innovation i hela Sverige kan söka. Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer utnämns den 22 april under Sveriges Innovationsriksdag 2020 i Skellefteå och tilldelas under högtidliga former 200 000 kronor vardera.

    Den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare (i nutid eller tidigare). Både entreprenörer som finns i en inkubator/science park och entreprenörer som inte finns i någon innovationsmiljö är välkomna att söka.

    Åforsk entreprenörsstipendie

    Betty Collin, en av de två grundarna av företaget MISO, var en av de tio vinnarna av Åforsk entreprenörstipendie i fjol.