Norups Gård vinner Årets Innovationspris

  16 september 2019

  Sex företag var nominerade till Årets Innovationspris, ett från respektive kommun i nordöstra Skåne. Vinnaren, Norups Gård i Östra Göinge har vidareutvecklat ett traditionellt lantbruk och står idag på flera ben i teknikens framkant. Med utgångspunkt i den egna gårdens behov och förutsättningar har de tagit fram innovativa produkter och tjänster som nu finns på en både nationell och internationell marknad.

  Årets Innovationspris delades ut av Krinova Incubator & Science Park och Skåne Nordost i samband med Sveriges Bästa Näringslivsdag den 16 september. Innovationspriset är instiftat av Krinova och belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande. Innovationspriset belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken.

  På Norups Gård står det cirkulära tänket och ett driv att hitta smarta lösningar i centrum. Det har gjort att man förutom det traditionella jordbruket också har bl a ekologisk produktion, producerar biodiesel och biogas och har bland annat utvecklat biogasanläggningar och containerbaserat mejeri för kommersiellt bruk.

  Motiveringen till Årets Innovationspriset lyder: Med utgångspunkt i hundraårig lantbruksverksamhet, nyfikenhet, kreativitet och ett obändigt entreprenörskap har Norups Gård utvecklats till ett modernt och innovativt miljöföretag i dess rätta bemärkelse. Traditionellt lantbruk har vidareutvecklats och står idag på flera ben i teknikens framkant. Med utgångspunkt i den egna gårdens behov, förutsättning och utvecklingspotential har innovativa produkter och tjänster utvecklats och tagits till en både nationell och internationell marknad. Idag producerar och levererar Norups Gård bl.a. containerbaserade mejerier, biodieselanläggningar och biogasanläggningar. Energilösningar baserade på stirlingmotorn är nyare tillskott i produktfloran. Innovation och tillväxt i företaget har möjliggjorts genom ett entreprenöriellt företagande och ekonomiskt förankrad innovationstakt.

  Anne Norup

  Norups Gård

  Malin Wildt-Persson

  Utvecklingsledare Skåne Nordost

  De fem övriga företagen som var nominerades till Årets Innovationspris är: