Betty Collin – en av Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer

  9 maj 2019

  Stiftelsen ÅForsk har tillsammans med branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks, SISP, utsett Sveriges tio mest innovativa entreprenörer 2019. Betty Collin, en av de två grundarna till företaget MISO (Microbial Solutions), var en av vinnarna som tilldelades ÅForsk Entreprenörsstipendium om 200 000 kronor vardera vid Sveriges Innovationsriksdag i Karlskrona den 8 maj.

  MISO har utifrån forskning inom mikrobiologi och med utgångspunkt från vildjäst, utvecklat en helsvensk och unik produkt för vinproducenter och bryggerinäringen. MISO:s koncept bygger på att isolera vilda jäststammar från naturen som kan användas av exempelvis vinproducenter och bryggerier. Detta öppnar helt nya möjligheter att ta fram äkta lokalproducerad dryck i ordets sanna betydelse.

  – Det är en stor ära och en fantastisk bekräftelse. Det ger mig och Stina-Mina Ehn Börjesson, som är medgrundare av MISO, möjlighet att satsa mer på utvecklingen såväl av konceptet som företaget, säger Betty.

  Betty Collin och Stina-Mina Ehn Börjesson, som båda står bakom MISO, har ett långt akademiskt förflutet och jobbar jämte företaget också som universitetslektor respektive universitetsadjunkt i mikrobiologi vid Högskolan Kristianstad.

  MISO är ett av företagen på Krinovas Innovationsarena.