Bosarps gård – en veteran på REKO-ringar

  15 april 2021

  Tolv små och mellanstora primärproducenter i Skåne har individuellt och i grupp fått stöd för att utveckla och testa idéer och arbetssätt som kan leda till stärkt lönsamhet. Detta har gjorts som en del i det tvååriga projektet ”Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan” som Krinova drivit tillsammans med LRF Skåne och som finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet går nu mot sitt slut. Möt ett av företagen, Bosarps gård, som varit med i projektet och som här delar med sig av sina erfarenheter från försäljning via REKO-ringar.

  Johanna Rasmusson driver tillsammans med sin man Bosarps gård utanför Blentarp i Skåne. Här i det ekologiska jordbruket är djuren i centrum.

  – Att bedriva verksamheten helt ekologiskt är självklart för oss. Vi värnar om att djuren ska ha det riktigt bra. De får växa i långsam takt på naturligt foder och får vara mycket ute i det fria, berättar Johanna.

  På Bosarps gård finns 200 nötkreatur varav 80 moderdjur som vintertid strövar fritt i skog och mark runt gården, samt sommartid sköter ca 170 ha naturbetesmarker som arrenderas i närheten. Årligen föder man också upp 50 000 kycklingar. Nötköttet säljer Bosarps gård direkt till konsument och för kycklingarna har man avtal med Kronfågel, där kycklingarna säljs under varumärket Bosarpkyckling. Bosarps Gård gör återtag på del av kycklingen och säljer direkt till konsument.

  Bosarps gård är ett av de företag som varit med i projektet ”Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan”. För Johanna har projektet gett nya perspektiv och infallsvinklar.

  – Det är givande att ta del av hur andra producenter investerat i sina anläggningar och vad det gett dem. De nätverk och kontakter som byggts upp lever kvar även om projektet nu går mot sitt slut, säger Johanna.

  För Johanna och Bosarps gård har REKO-ringar blivit en av de viktigaste försäljningskanalerna. De står för cirka 50 % av försäljningen, övrigt säljs via gårds- och webbutiken.


  Johanna Rasmusson driver tillsammans med sin man Bosarps gård utanför Blentarp i Skåne. 

  – Jag gillar direktkontakten med kunderna. Men REKO-ringarna är också ett tillfälle att träffa andra producenter, vi är ju kollegor i branschen.

  Johanna är aktiv i 20-25 REKO-ringar från Helsingborg i väster till Simrishamn i öster. Alla dessa REKO-ringar betyder också lika många annonser på REKO-ringarnas Facebook sidor. Det kräver en hel del administration. Varje annons behöver hanteras separat för att hållas uppdaterad med tillgängliga varor och det som sålt slut. Snart ska Bosarps gårds nya hemsida lanseras och Johanna hoppas mycket på att den ska effektivisera administrationen.

  – Den nya sidan med webbutik kommer att länkas till våra annonser på REKO-ringarna som på så vis automatiskt blir uppdaterad med tillgängliga produkter. Jag hoppas och tror att funktionerna på den nya sidan kommer att öka försäljningen avsevärt.

  Med den erfarenhet Johanna har från REKO-ringar; vilka råd kan hon då ge andra.

  – Min erfarenhet är att det krävs en regelbundenhet i närvaron även om man inte behöver komma varje gång, i synnerhet inte om du har produkter med lång hållbarhet. Utforma annonsen med en tydlig struktur och så det är lätt för kunderna att känna igen företaget. Sen tror jag mycket på det personliga mötet, det handlar om att bygga förtroende. Jag tror starkt på konceptet och tror och hoppas att det uppsving vi sett under pandemin fortsatt kommer att hålla i sig.