Dags för brax

  9 juni 2020

  Under våren har Krinova tillsammans med Kristianstads Vattenrike och Mat- och måltidsvetenskap på Högskolan Kristianstad tittat närmre på hur vi ska ta vara på braxen som matfisk. Föreställningen i Sverige, till skillnad från i t.ex. Finland, att Brax inte fungerar som matfisk gör den till en outnyttjad matresurs och proteinkälla. Sedan ett år tillbaka har Kristianstads Vattenrike arbetat i ett reduktionsfiskeprojekt där målet är att få klarare vatten i Råbelövssjön och Oppmannasjön. Sammanlagt ska närmare 400 ton fisk fiskas upp där de i nuläget går till biogas.

  Tillsammans vill vi rädda fisken, utforska braxen som proteinresurs och förädla dess lokala och miljövänliga värde tillsammans med restauranger, forskare och fiskare. Vi vill undersöka och bygga mer kunskap kring fisken samtidigt som vi stärker banden mellan de olika aktörerna i Braxkedjan, från reduktionsfiske till matbord. Stöd från Stiftelsen Ruth har gett oss de möjlighet att fortsätta framåt. Spännande!

  Projektet kommer att bestå av tre aktiviteter. I november 2020 ett sensoriskt test genomfört av Högskolan Kristianstads analytisk panel. Sedan ett Food Jam – workshop där vi utforskar matfisken Brax tillsammans, i januari 2021.  Till sist ett seminarium på naturum Vattenriket i februari där vi berättar om vad som händer idag, delar kunskap, diskuterar resultaten från projektet samt pratar om de möjligheter som döljer sig i utmaningen att göra grumliga vatten klara.

  Om du är intresserad av att delta på någon av eventen kan du redan nu skicka ett mejl. Datum och anmälan till eventen kommer efter sommaren.

  Elin Hansson

  Ansvarig Food Community Event