Digitala diskussioner om lösningar för ett renare Östersjön

  3 november 2020

  WISA-projektets oktobermöte, var planerat till Litauen med studiebesök i Klaipeda hamn, men fick under rådande omständigheter istället genomföras digitalt. Två halvdagar med 15 deltagare och späckat program med presentationer och diskussioner kring metoder för provtagningar av dagvatten som partners från Sverige, Polen och Litauen utför i respektive hamnar. Mätningar som sedan kommer att följas upp och analyseras under projekttiden.

  – Vi har haft mycket bra diskussioner säger Jan Persson, Krinovas projektledare för WISA. Trots en del förseningar pga lock-downs i vissa länder gör projektet framsteg. Förutom metoder för mätningar, har vi även diskuterat enkla preventiva lösningar i hamnar som visat sig vara mycket effektiva.

  WISA (Water Innovation System Amplifier) är ett 3-årigt projekt som ska bidra till ett renade Östersjön genom att utveckla och testa ny grön teknik för att minska föroreningar genom dagvatten från hamnar och andra stora hårda ytor.

  Hantering av bulkprodukter är en utmaning för hamnar. Det pågår ett aktivt miljöarbete och det ställs allt högre krav på att minska mängden partiklar från bulken som går ut i dagvattnet.

  Östersjöns hälsa är en gemensam utmaning som måste lösas i ett brett partnerskap. I WISA-projektet deltar både hamnar och universitet runt södra Östersjön såsom Åhus, Gdynia, Gdansk och Klaipeda. Krinova är projektägare med en samordnande roll.

  Se gärna filmen från Åhus hamn där Krinovas projektledare för WISA, Jan Persson berättar mer om projektet.