Effektrapport 2018 – 500 skapade jobb

  27 november 2019

  Företagen som använt Krinovas Innovationsarena skapade tillsammans 500 nya jobb under 2018 och deras omsättningsutveckling var 13 % för 2018 och 39 % ackumulerat över en fyraårsperiod. Detta är några av de siffror som presenteras i Krinovas Effektrapport för 2018, en rapport som beskriver effekterna av Krinovas samlade verksamhet.

  Effekterna som presenteras i rapporten är summan av Krinovas tre verksamhetsområden och deras bidrag till företagsutveckling. Mötesplatsen med 26 000 besökare till 1 700 aktiviteter och över 100 företag som hyresgäster, Profilområdet Mat/Miljö/Hälsa med en projektomslutning på 47 miljoner kronor samt Innovationsarenan som hade ett inflöde av drygt 60 nya företag.

  Krinovas Innovationsarena erbjuder inkubationsstöd till nya företag och innovationsstöd till växande företag. Stödet erbjuds till alla typer av företag i nordöstra Skåne med upp till 250 anställda, till livsmedelsrelaterade företag i hela Skåne och till studenter och forskare på högskolan. Innovationsarenan är finansierad av de sex kommunerna i nordöstra Skåne, Region Skåne och Högskolan Kristianstad.

  – De effekter vi ser är resultatet av ett långsiktigt arbete. Det är inte minst tydligt om vi ser till attraherat riskkapital hos företagen på Innovationsarenan. 2018 var ökningen av attraherat riskkapital över 600 % jämfört med året innan. En förklaring till den kraftiga ökningen är att företag som fått stöd under ett antal år nu har nått den mognad som gör dem intressanta för utvecklingsmedel och investeringar. Detta gäller inte minst nya livsmedelsrelaterade bolag, där vi också ser ett accelererat intresse att investera i just livsmedelsföretag, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park.

  Avkastningen av de offentliga medel som investerats i Krinovas verksamhet. ”Return on investments” (ROI), var drygt fem gånger pengarna för varje offentligt investerad krona i Krinova 2018. Avkastningen är ett resultat av den ökade omsättningen, samt jobb som skapats i företagen och därmed ökade skatteintäkter i form av bolagsskatt, sociala avgifter samt löneskatt.

  Effektrapport 2018 - Krinova