Information till dig som är företagare kring corona

  24 mars 2020

  Många företag drabbas hårt som en följd av coronaviruset. Från Krinovas sida vill vi gärna försöka ge så mycket stöd vi kan till näringslivet. En viktig del i nuvarande läge är att försöka förmedla information om saker som händer och som påverkar näringslivet. Vi kommer därför den närmaste tiden att göra uppdateringar där vi försöker samla nyheter och information kring framför allt näringslivsfrågor.

  Vi på Krinova bevakar utvecklingen och uppdaterar informationen löpande. Vi vet att detta påverkar många företag och är mån om att kunna ge det stöd vi kan för att underlätta för dig. För dig som företagare finns aktuellt och samlad information från olika myndigheter på www.verksamt.se. Självklart finns Krinovas business designer här för att stötta dig som företagare där de akuta utmaningar som Corona medför nu är i fokus. Vi försöker få en bild av hur ni företagare redan drabbats eller idag kan se att ni kommer drabbas av den nuvarande situationen med pandemin. Detta för att vi vill göra allt vi kan för att stödja er i er situation. Därför ber vi dig att svara på ett par frågor via den här länken

  Vi vill fortsätta träffa dig som företagare och erbjuder dig gärna digitala möten. 

  200415 Resursdelning- permitterad personal

  Du som tvingas permittera eller varsla personal kan hjälpa dina medarbetare samtidigt som du tillfälligt underlättar för andra företag. Du som har ett behov av personal kan hjälpa ett företag i kris, samtidigt som du snabbt får tillgång till kompetenta, tillfälliga medarbetare.

  Region Skåne erbjuder en plattform för företag att beskriva kompetensen bland personal man tvingas permittera eller varsla, och för andra företag att beskriva det kompetensbehov man har just nu. Region Skåne ambition är att hjälpa företag som permitterar eller varslar att komma i kontakt med företag som behöver personal. Respektive företag får sedan hantera kontakten med berörd arbetsgivarorganisation och fackförbund för att avtalsmässigt kunna exempelvis låna eller hyra ut personal som annars skulle bli permitterad eller varslad.

  Läs mer

  200330 Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19
  Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. För dig som redan meddelats tillstånd gäller att sammankomsten eller tillställningen får genomföras med begränsningen på 50 personer. Läs mer

  200327 Ny satsning på innovationer i krisens spår
  Vinnova gör en ny satsning på innovationer i spåren av coronakrisen. Erbjudandet vänder sig till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid. De nya lösningarna ska kunna användas inom sex till tolv månader.

  Erbjudandet vänder sig till initiativ inom alla verksamhetsområden, som utgår från nuläget och mobiliserar för innovation för en hållbar framtid. I fokus står både samhällsnytta och ekonomisk återhämtning. Erbjudandet kommer att vara sökbart i fem månader. Ansökningar bedöms minst en gång per månad. Förutsättningarna och behoven förändras snabbt vilket betyder att erbjudandet sannolikt kommer justeras varje månad. Läs  mer

  200324 Region Skåne agerar på de ekonomiska effekterna av covid-19
  Region Skåne skjuter till två miljoner kronor till Almi Skåne för extra personal så att Almi snabbt och kraftfullt ska kunna öka sin utlåning till företag. En summa som också matchas av Almi nationellt.

  Dessutom lanseras Företagsakuten, där små- och medelstora företag i kris kan vända sig med frågor om finansiellt stöd. Satsningen genomförs tillsammans med Almi, Invest in Skåne, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Företagsakuten nås vardagar 9-16 på telefon 040-675 34 80 eller via skane.se/foretagsakuten. Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering, varsel mm? Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp, och till företagsakuten kan du vända dig med dina frågor. Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.

   

  200323 Stödpaket från kommuner riktat till det lokala näringslivet
  Flera kommuner har tagit fram stödpaket för det lokala näringslivet med insatser så som avgiftsfri uteservering och anstånd med hyror. Läs om Kristianstads kommun stödpaket här https://www.kristianstad.se/sv/huvudnyheter/stodpaket-riktat-till-det-lokala-naringslivet/

  200320 En miljard kronor till kultur och idrott till följd av coronavirusets effekter
  Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning.

  Läs mer här https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/en-miljard-kronor-till-kultur-och-idrott-till-foljd-av-coronavirusets-effekter/

  200319 Livsmedelsföretagen och Livs överens om korttidspermittering
  Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) har skrivit under ett nytt kollektivavtal utifrån regeringens förslag om korttidspermittering. Avtalet är efterfrågat, särskilt av mindre företag som pga coronapandemin har tappat nästan hela sin försäljning. Mer information om tillämpningen av de nya reglerna kommer inom kort.

  Läs mer

  200318 Utlysning: Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin
  Entreprenörskapsforum söker nu korta policyförslag (1 000–2 500 ord på svenska) med inriktning mot entreprenörskap, ekonomi och strukturomvandling. Inkomna förslag kommer att genomgå en intern granskning av våra forskare och godkända förslag publiceras i sin helhet i en särskild serie med policyrapporter via Entreprenörskapsforums webbplats. Accepterade och publicerade förslag ersätts med 5 000 kr.

  Förslagen ska vara sakligt motiverade och välunderbyggda, såväl forskare inom olika discipliner som skribenter med erfarenhet av det politiska hantverket är välkomna att lämna in förslag. Förslagen ska rikta sig till beslutsfattare på nationell, regional och/eller lokal nivå och beröra den svenska ekonomins utveckling på kort och medellång sikt efter det att smittspridningen har klingat ut och pandemin är över.

  Läs mer här https://entreprenorskapsforum.se/2020/03/18/utlysning-ideer-for-ekonomisk-aterhamtning-efter-pandemin/

  200317 ACTION AGAINST CORONA
  Klarna-grundaren Niklas Adalberths stiftelse Norrsken satsar pengar för att stötta de bästa lösningarna som kan dämpa negativa samhällseffekter av coronaviruset spridning. Initiativet sker i samarbete med Dagens industri. Den som har en idé och söker finansiering uppmanas att registrera sig på den nya hemsidan som Norrsken öppnat på adressen actionagainstcorona.org, där företag också kan anmäla intresse för att stötta olika initiativ med tid eller pengar.

  Läs mer här https://actionagainstcorona.org/

  Viktiga länkar till dig som företagare

  För dig som företagare finns aktuellt och samlad information från olika myndigheter på verksamt.se.

  Anstånd med betalning av skattLäs mer på Skatteverkets webbplats

  Information om korttidspermitteringLäs mer på Tillväxtverket webbplats

  Finansiellt stöd från RiksbankenLäs mer hos Riksbanken

  Karensavdraget slopas tillfälligt Läs mer på Försäkringskassan 

  Smittbärarpenning – Det här gäller för aktiebolag och det här gäller för enskild firma 

  Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster – Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

  Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar  Läs mer på Polisen.se

  Coronakrisen − samlad information från Livsmedelsföretagen Läs mer

  Arbetsmiljöverket finns det samlad information om coronaviruset – covid-19 för dig som arbetsgivare

   

  Så kan vi tillsammans minska smittspridningen

  Hälsa och säkerhet för Krinovas hyresgäster, besökare och medarbetare är prioritet. Med anledning av coronaviruset bevakar Krinova läget kontinuerligt för att kunna agera enligt de rekommendationer myndigheterna ger. Det är alltid viktigt att hålla god hygien och att undvika att smitta andra. Just nu är det extra viktigt.

  • Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med luftvägssymtom som hosta, halsont, snuva eller feber, även om det är lindrigt, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet, såväl för medarbetare, hyresgäster som besökare på Krinova.
  • Tvätta händerna ofta. Handsprit är ett alternativ om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Måste du hosta eller nysa? Gör det i armvecket eller i en näsduk.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

  Följ Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer på https://www.folkhalsomyndigheten.se