Grattis Hannes

  10 juni 2020

  Grattis säger vi till Krinovas medarbetare Hannes van Lunteren som har blivit invald i Svenska Dryckesakademin.

  – Det är såklart hedrande att bli invald i den här gruppen av väldigt intressanta människor. Det är lite av en bekräftelse naturligtvis. Dryckesakademin är en väldigt bra plattform för att kunna göra bra saker tillsammans för att gynna svensk dryck, säger Hannes van Lunteren business designer på Krinova och ansvarig för KrinovaMAT.

  Svenska Dryckesakademien arbetar för främjandet av drycker framställda i Sverige av råvaror från Sverige. Akademin jobbar för att synliggöra svensk dryck och få den att konsumeras i större utsträckning. Akademien grundades våren 2015 och har 24 ledamöter.

  – Det tillverkas otroligt bra dryck i Sverige och jag kan inte riktigt förstå att vi inte är ett bättre erkänt dryckesland. Där återstår att göra, säger Hannes van Lunteren.

  En återkommande aktivitet som Akademien gör är att kommunicera med Nobelkommiten för att försöka förmå Nobelmiddagen som stolt serverar svenska råvaror att också servera dito drycker.

  – Det kommer att vara fantastiskt både för svensk dryckesproduktion men inte minst för Nobelmiddagsgästerna den dagen det blir av, säger Hannes van Lunteren.