Häggenäs Sjukhem vinner Innovationspriset i Hörby

  22 augusti 2019

  På Häggenäs äldreboende står det friska i fokus, inte det sjuka. Här har aktiviteter som bygger gemenskap och skapar en meningsfull vardag gjort att medicineringen har kunnat minskas. Innovationspriset delades ut av Krinova Incubator & Science Park och Hörby kommun den 21 augusti i samband med Allsångskväll i Hörby.

  – Vi är otroligt stolta och glada över priset. Det är lätt att bli hemmablind, för oss är vårt sätt att jobba naturligt. Det går att åstadkomma mycket med små medel. Nyckeln är engagerad och intresserad personal. Och det har vi! Genom att möta de boende och fokusera på det friska ser vi de värden det skapar, säger Cisell Eliasson som är verksamhetschef och har varit engagerad i verksamheten ända sedan hennes mor startade Häggenäs Sjukhem för 55 år sedan.

  Äldreboendet har byggts ut i omgångar och rymmer i dag 53 boende och lika många tillsvidareanställda, fördelade på olika personalkategorier. Till det kommer dessutom ett drygt 20-tal timanställda.

  På Häggenäs är maten i centrum och allt lagas från grunden. Men viktigt är också alla de aktivitetsgrupper som personalen startat upp utifrån intressen och där alla i personalen och de boende är aktiva.

  Motiveringen till Innovationspriset lyder: På det natursköna Häggenäs finns äldreboendet som lägger fokus på det friska och inte det sjuka. Verksamheten präglas av en familjär anda med stort deltagarinflytande. Köket är något av hjärtat. Här lagas maten från grunden och de boende är involverade i både matlagning och trädgårdsodling.

  På Häggenäs finns många möjligheter till gruppaktiviteter där boende och personal deltar tillsammans. Häggenäz Orkezter är ett exempel med både boende och personal bakom instrumenten. När orkestern inte turnerar över hela Skåne uppträder de på den nybyggda dansbanan tillsammans med inbjudna välkända artister. Detta är bara ett av många exempel på aktiviteter som bidrar till en meningsfull vardag och som gör att de boende kan somna gott på kvällen. Häggenäs är sannerligen en bra plats att bli äldre på.

  – Häggenäs Sjukhem är en värdig vinnare av innovationspriset. De är en förebild i sitt sätt att jobba med individen i fokus samtidigt som man bedriver en konkurrenskraftig verksamhet, säger Truls Bretz, business designer och ansvarig för Krinovas Innovationsarena.

  Innovationspriset, som instiftats av Krinova, belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande.

  Häggenäs Sjukhem är även nominerade till Årets innovationspris 2019 i Skåne Nordost tillsammans med innovationspristagarna i de andra Skåne Nordost kommunerna.

  Truls Bretz

  Ansvarig Innovationsarenan & Business Designer