Hälsopunkten – från ToY projekt till verklighet

  3 januari 2020

  Under tio veckor 2013 arbetade ett ToY-team med att ta fram ett övergripande koncept kring framtidens hälsomottagning. Tidigare i höstas blev idén verklighet när Hälsopunkten på Högskolan Kristianstad invigdes.

  Utifrån ToY-processen skapade ToY-teamet koncept ”Hälsopunkten”. Ett namn som genomsyras av tanken att ”Hälsopunkten” kan vara en fysisk plats men det ska också kunna vara din egna hälsopunkt.

  Stort fokus under projektet låg på att undersöka marknaden, dels vilka hälsomottagningar som redan fanns men också vad de potentiella kunderna/brukarna har för behov. Detta för att kunna tillgodose behoven hos kunderna eller brukarna i ett nytt koncept som ser till livsstil och helhetslösningar.

  Det har gått några år sen ToY-projektet och när nu Hälsopunkten har öppnat kan alla boka tid och få en hälsoprofil och ett hälsosamtal. Det har varit i princip fullbokat sen starten och till nästa termin utökas antalet tider. Besökarna har varit mellan 20 och 86 år.

  – Det är så viktigt att Högskolan Kristianstad gör den här satsningen. En satsning som är bra för vården, samhället och studenten. Våra studenter får med sig kunskap och erfarenheter som de kan omsätta direkt när de kommer ut i primärvården, säger Lina Behm, lärare vid Högskolan Kristianstad.

  Studenterna är två veckor på Hälsopunkten under sin utbildning till sjuksköterska och får bra erfarenhet med sig.

  – Det är så spännande att se studenterna när de kommer hit och gör testerna första gången. De växer en halv meter och inser att de verkligen kan. Det är inte enkelt att ta samtal om livsstil och levnadsvanor och därför är det bra och viktigt att studenterna får träna i den här miljön, säger Lina Behm.

  ToY (Team of Young professionals) är ett verktyg för att utveckla nya konceptuella lösningar på samhälls – eller företagsutmaningar. Modellen bygger på öppen och utmaningsdriven innovation.