Hjälpmedel för stödstrumpa gav Drottning Silvias stipendium

  27 januari 2020

  För den innovativa ådran och sin idé kring stödstrumpor har Maria Larsson fått Queen Silvia Nursing Award. Idéen underlättar för äldre att själva ta av sig sina stödstrumpor, vilket gör att de inte är beroende av andra för att ta av dessa på kvällen.

  Maria läser termin fyra på sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Kristianstad (www.hkr.se). Förra terminen arrangerades ett Imagine där studenterna fick arbeta med idéer och utveckling av sådant de har fångat upp genom sina erfarenheter av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Vid det eventet kom Maria och två andra studenter på en idé som de arbetar vidare med. Därefter gick Maria hem och funderade på egen hand och kom då, med hjälp av innovationsverktyg hon fått från Imagine, på en lösning för att äldre med stödstrumpor ska kunna ta av sig sina stödstrumpor själv.

  – Jag har jobbat i hemtjänsten i många år och körde ibland hem till personer bara för att plocka av dem stödstrumporna på kvällen. Det var många tyckte att det var jobbigt att de skulle vara hemma bara för just det. Jag såg att ett bättre hjälpmedel skulle kunna hjälpa både vårdtagaren samt spara mycket tid och pengar till vården, säger Maria Larsson.

  Tack vare stipendiet som innebär ett ekonomiskt stöd på 50 000 kronor och ett internship under ett år ska Maria nu lägga upp en plan för vilka hon vill träffa och ämnen som hon vill fördjupa sig inom.

  – Det ska bli väldigt kul att se vad det här kan leda till. Jag hoppas få god hjälp av mitt internship och samarbetet som jag inlett med Krinova. Det ska bli ett väldigt roligt år, avslutar Maria Larsson med.

  Maria Larsson