Hur bedömer investerare ett bolag?

  2 november 2020

  Matvärdekedjan utgör en av världens största industrier och är just nu ett av de absolut hetaste områdena för investeringar och tillväxtkapital. Nya proteinkällor, mat/hälsa med ex funktionella ingredienser, tjänster för att minska matsvinnet, smart farming och nya köpbeteenden det är några av de trender som driver intresse och kapital från investerare.

  Vid Meet up som Krinova arrangerade i mitten av oktober gav Novax, Axel Johnsons investeringsbolag, en presentation av hur ett samarbete med investerare kan fungera och delade också med sig av vad man som företagare kan tänka på inför att ta in en externt kapital. Novax investerar både i tidiga och sena faser inom sektorerna hälsa & friskvård, teknisk säkerhet, framtidens mat och retail tech och beskriver sig själva som en aktiv, långsiktig ägare.

  Vad är det då man som investerare utgår från i bedömningen av ett bolag?

  – Det kan generellt delas upp i tre olika delar – storlek – och lönsamhetspotential och för det tredje genomförbarhet. Den sistnämnda innebär en bedömning av att kunna genomföra det man vill uppnå och här kommer faktorer som teamet bakom, konkurrenssituation och strategi in, berättar William Appelgren från Novax.

  Det finns också en hel del att fundera över inför att ta in externt kapital. Vilken typ av investerare ska man rikta sig till? Här lyder rådet från William att se till ditt behov som utöver kapital också kan handla om att få in kompetens eller kanske distributionskraft. Hur man ska resonera kring värdering och hur stor ägarandel man är beredd att ge upp är också några frågor man bör fundera över inför möte med investerare.

  Funderar du på att ta in externt kapital för att kunna växa och utveckla ditt företag? Som IBO på Innovationsarenan kan du alltid vända dig till Krinovas business designers för att få stöd i frågor kopplade till finansiering.