Intensiv startup-sommar för Leapfrog-stipendiater

  25 augusti 2020

  Tre studenter från Högskolan Kristianstad fördelade på två projekt fick i år Leapfrog stipendium. Det gav dem ekonomisk möjlighet att under sommaren kunna jobba vidare på heltid på sina respektive affärsidéer och under perioden får de också stöd av Krinovas business designers.

  Maria Larsson läser fjärde terminen på sjuksköterskeprogrammet och utvecklar en lösning för att äldre med stödstrumpor ska kunna ta av sig dem själva. Det skulle bespara hemtjänstpersonalen mycket tid och öka friheten hos användaren.

  – Vi är mitt inne i en väldigt speciell tid och planen jag hade med att testa prototypen på olika boenden gick inte att genomföra på grund av covid-19. Istället har prototypen skickats ut, tillsammans med en broschyr och en liten instruktionsfilm, till äldre och några gravida för att testas. Det har tagit längre tid än jag hade räknat med att få tillbaka deras feedback, men nu börjar processen att förbättra prototypen efter deras åsikter så att den blir så bra som det bara går. Det har varit en spännande sommar och jag har lärt mig väldigt mycket om planering och om att hitta nya vägar när ursprungsplanen inte håller, säger Maria Larsson.

  André Lindström och Clara Markstedt, som båda läser andra året på högskoleingenjörsprogrammet, utvecklar en app som ska underlätta kommunikationen mellan fastighetsförvaltare och hyresgäster.

  –  Det har varit en hektisk sommar där vi fått göra vissa omprioriteringar och som med alla startups så förändras visionen och vad som är nödvändigt och icke nödvändigt under resans gång. Men vi är nöjda med vad vi fått fram hittills och vi tänker definitivt jobba vidare på projektet under hösten, säger André Lindström.

  Under sommaren har studenterna fått stöd från Krinovas business designers.

  – Studenterna har gjort ett väldigt bra jobb i sommar. Det har varit intressant att få följa deras arbete och hjälpa till med deras affärsidéer. Det är verkligen positivt att den här satsningen görs, säger Truls Bretz, ansvarig Innovationsarenan på Krinova.

  Leapfrogs är ett initiativ från LU Innovation och det är tillgängligt för studenter vid Lunds universitet, Malmö universitet, Högskolan Kristianstad, Blekinge Tekniska Högskola samt SLU Alnarp.