Konsten att förlänga säsongen

  31 maj 2021

  Wanås är ett populärt besöksmål. Här finns Wanås Restaurant Hotel och Wanås Konst med den skulpturpark som lockar besökare från när och fjärran. Precis som för många verksamheter där vädret spelar roll för upplevelsen så brottas också Wanås med utmaningen att locka besökare även vinterhalvåret.

  Pandemin har varit kännbar också för Wanås. I början av mars i fjol så rasade avbokningarna in både från både privatpersoner och företag. Men redan en dryg månad senare kom privatpersoner så sakta tillbaka.

  – Vi hade till och med en ökning i antalet besökande privatpersoner, säger Kristina Wachtmeister, VD för Wanås Restaurant Hotel.

  Bland företagskunderna har pandemin varit mera kännbar.  Man har tvingats säga upp personal och använda sig av permitteringsstöd. I dag är det ett tight och slimmat team på fem personer som jonglerar med alla de uppgifter som behöver göras.

  Wanås Restaurant Hotel är ett av de 20 företag i Skåne som genom projektet ”Mer Mat – fler jobb” får stöd av Krinova för att jobba med sina utmaningar. Kristina har tillsammans med Krinovas business designers dykt på djupet kring hur man kan öka beläggningen under vinterhalvåret med målsättningen att öka omsättningen och antalet fast anställda. I detta arbete står företagskunderna i fokus.

  – Projektet kom lägligt i tiden. En lägre beläggning till följd av pandemin har gett oss tid att reflektera och utveckla verksamheten, så som man sällan hinner göra annars. Jag känner stor tacksamhet över att få vara med i projektet. Engagemanget och stödet från Krinovas business designers betyder mycket. Det har gett många handfasta saker och verktyg att jobba med, säger Kristina med ett leende.


  Kristina Wachtmeister, VD för Wanås Restaurant Hotel.
  Fotograf: Fredrika Stjärne

  Vilka är företagskunderna i dag? Vad kännetecknar dem?  Finns det liknande företag i närområdet som också skulle kunna attraheras? Vad är det som lockar de olika typerna av kunder. Det är bara några av de frågor som analyserats vid de möten Kristina haft med Krinova.

  – Arbetet har tydliggjort att olika målgrupper inom företagssegmentet också gör olika prioriteringar. Kommunicerar vi med en konsult så kan tekniken och bekväma stolar vara det viktiga medan för vd:n kan upplevelsen och att att komma i väg med teamet vara det som står i centrum. Nu jobbar vi med hur vi speglar detta i kommunikationen till de olika grupperna, berättar Kristina.

  – På andra sidan pandemin tror jag fortsatt att många kommer att jobba hemifrån till viss del och men med ett fortsatt behov av möten och workshops. Det lilla formatet med närhet till naturen som vi erbjuder tror jag då ligger i tiden, summerar Kristina.