Kraften i innovativt hantverk och formgivning

  27 november 2020

  Klackabacken i Önnestad utanför Kristianstad är ett av de deltagande företagen i projektet Craft Go. Projektet Craft Go syftar till att öka nystartade företag som verkar inom traditionshantverk och formgivning, men även att skapa bättre förutsättningar för etablering av nya företag i samma sektor. Fokus i projektet ligger på hantverkssektorn då det finns en tydligt uppåtgående trend hos allmänhet, företag och andra näringar, att i allt större omfattning efterfråga och konsumera mer hållbara upplevelser och produkter av hög kvalitet med kulturhistorisk och lokal förankring.

  – Vi går in i det här projektet helt öppet. Det är första gången vi är med i något liknande projekt. Det vi fastnade för var att det var fem tydliga moduler och stöd vi kunde få. Ofta är det svårt att veta vad man får ut av liknande projekt men det här kändes verkligen anpassat för oss, säger Tim Persson, VD på Klackabacken Bryggeri.

  Företagen har fem olika modulera att välja mellan. Produktutveckling, butik/strategi, storytelling, innovativ timplan och inspiration/kreativitet är moduler som anpassas efter sin egen verksamhet och till den fasen där företaget befinner sig just nu.

  – Målet är att få en tydligare bild av det egna företaget och verktyg för att kunna skapa realistiska planer. Vi har hela tiden nya idéer och högtflygande planer. Många av dem går direkt till papperskorgen men en del blir det något av. Och att då kunna få verktyg för att göra rätt från början är ju en otroligt bra möjlighet, säger Tim Persson på Klackabackens bryggeri.

  Projektets övergripande mål är att öka hantverkarnas kunskaper när det kommer till bland annat företagsutveckling, produktutveckling och marknadsföring.  13 skånska företag medverkar i projektet och de arbetar med alltifrån keramik, diabas, blommor till öl. Hantverk och innovationer går att finna i de flesta skrå.