Krinova summerar ett starkt 2019

  2 mars 2020

  På Krinova AB:s bolagsstämma 28 februari fastställdes bolagets årsredovisning. Under 2019 gav Krinova innovations- och utvecklingsstöd till cirka 250 bolag. Syftet med Krinovas verksamhet är inte att gå med vinst utan att skapa tillväxt i de bolag som Krinova arbetar med. Företagen som fått stöd av Krinova skapade tillsammans 500 nya jobb under 2018. Detta återges i Krinovas effektrapport, en rapport som beskriver effekterna av Krinovas verksamhet och baseras på företagens årsredovisningar för 2018.

  Omsättningen för 2019 landade på närmare 26 miljoner kronor för Krinova, en ökning med drygt 3 miljoner kronor jämfört med föregående år. 28 000 besökare kom till de över 1700 möten, workshops, seminarier eller andra event som arrangerades. Över 100 företag hade sin hemvist på Krinova.

  Projekten står för en betydande del av den ökade omsättningen. Flera nya projekt startade under året, däribland det 3-åriga projektet WISA Stormwater som är det första större projektet som använder testbädden WISA (Water Innovation System Amplifier). Projektets mål är att utveckla och testa ny teknik för att minska föroreningar genom dagvatten från hamnar och andra stora hårda ytor. Vid årsskiftet 2019/2020 drev och var Krinova engagerad i 17 projekt inom profilområdet mat – miljö – hälsa.

  – Krinova gör ett mycket bra resultat men allra viktigast är Krinovas verksamhet bidrag till att stärka företags innovations- och utvecklingsförmåga. Krinova har fortsatt utöka sitt nätverk inom profilområdet genom samarbeten med både nationella och internationella partners, säger Pia Kinhult, styrelseordförande för Krinova.

  Om Krinova Incubator & Science Park
  Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling.
  Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

  För mer information:

  Krinova