Långväga gäster skådar örn på nära håll

  27 april 2021

  Göran Frisk har byggt upp ett viltfågelslakteri med förädling av främst viltfågel med gott renommé som levereras till många välkända restauranger. Efter att ha varit i kontakt med Krinova för två år sen växte en ny del av verksamheten fram. Friskens Gömsle utanför Kristianstad har avslutat andra säsongen och har varit i stort sett fullbelagda från september – februari från tidig morgon till sen kväll. I gömslet finns det plats för två personer som kan skåda fåglar på första parkett.

  Friskens Gömsle ligger helt avskilt på privat mark och det finns inte så många fotogömslen i södra Sverige så Göran förstod att det fanns en marknad för det. Men mycket mer än så visste han inte om att bygga gömslen. Göran tog hjälp av två vänner som är inbitna naturfotografer för att hitta rätt förutsättningar för gömslet. Det finns utkikshål på alla håll och höjder för att kunna fånga de bästa ögonblicken.

  – Ska man bo och leva på landet då får man gräva där man står för att hitta möjligheterna. Det gäller att hitta flera olika ben att stå på. Och det är jag glad för nu då slakteriet har haft sämre tider då efterfrågan från restauranger varit lägre. Däremot har trycket på gömslet varit väldigt stort. Det är tydligt att det är fler personer som söker sig ut i naturen, säger Göran Frisk.

  Gömslet har haft besökare från hela södra Sverige och första året var det många från Danmark, Norge och Holland också. Gömslet ligger i ett område med mycket fågel, det finns gott om mat och är nära till Östersjön vilket gör att exempelvis havsörn letar sig dit. Det är just närheten till fåglarna som lockar många gäster. Det går att få se örn, glador och många andra fåglar på bara fem meters håll. Göran tror att hans verksamhet har bidragit med uppemot 40 gästnätter i kommunen varje år.

  Göran berättar att genom Krinova så fick han kontakt med Stiftelsen RUTH vars mål är att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i nordöstra Skåne. Göran sökte tillsammans med flera andra aktörer ett projekt hos Stiftelsen RUTH och fick det beviljat.

  – Krinova betyder mycket genom att jag får stöttning och blir lotsad till rätt ställen. Det är riktigt bra att det finns någon som sätter sig ner och lyssnar, vänder och vrider på idén så det blir verklighet av det, även om idéerna känns svåra från början. Genom Krinovas och Stiftelsens RUTHs hjälp så fick jag ovärderlig kunskap och ekonomisk hjälp i starten, avslutar Göran Frisk.