Lidl utlyser 11 miljoner för att påskynda omställningen till mer hållbara livsmedelssystem

  24 augusti 2020

  Den 17 augusti öppnar ansökningsperioden för Lidl Future Initiatives. Genom 2020 års tema ”Hållbarhetsakuten” utlyser Lidl elva miljoner kronor till projekt som påskyndar utvecklingen av hållbara livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. Pengarna ska gå till tidskritiska projekt utanför den egna verksamheten som kan påskynda omställningen här och nu. Förra året stöttades projekt som kan bidra till att lösa samhällets plastutmaning. Pengarna har Lidls kunder bidragit med genom en prishöjning på plastbärkassar.

  Från och med idag till den 13 september välkomnas ansökningar från innovativa projekt och initiativ som kan genomföra förändringar här och nu. Såväl ideella organisationer, universitet och högskolor samt företag och aktörer som har möjlighet att bidra till omställningen kan söka om stöd.

  Utlysningen omfattas av följande områden:

  • Hållbara, innovativa och effektiva metoder inom jordbruksproduktionen som precisionsodling, klimatpositivitet, cirkularitet och regenerativt jordbruk.
  • Forskning och innovation av framtidens hälsosamma och hållbara mat så som växtbaserade produkter.
  • Smarta digitala lösningar som transformerar livsmedelssystemet med hjälp av AI och annan teknik, exempelvis för ökad biologisk mångfald.
  • Innovation och utveckling för minskat matsvinn genom cirkulär livsmedelsproduktion.
  • Beteendeförändring hos konsument som leder till exempelvis fler och bättre hållbara lösningar och ökat intag av hälsosam och hållbar mat.

  Projekten kan handla om tester och piloter som snabbar på omställningen till framtidens hållbara livsmedelssystem, forskning och utveckling nära test- och implementeringsfasen eller lösningar som leder till direkta produktions- eller beteendeförändringar.