Lösningar för ett renare Östersjön

  29 mars 2021

  Drygt 30-talet deltagare från Sverige, Finland, Polen och Litauen, alla med intresse för hantering av dagvatten i hamnar, samlades när Krinova bjöd in till digital WISA Stormwater workshop.

  – I WISA-projektets inledande fas har vi definierat flera utmaningar relaterade till mätningar av dagvatten i hamnar, förklarar Jan Persson, Krinovas projektledare för WISA. Utmaningar som vi ville dela och diskutera med olika aktörer som arbetar med hantering och rening av dagvatten.

  WISA (Water Innovation System Amplifier) är ett 3-årigt projekt som ska bidra till ett renade Östersjön genom att utveckla och testa ny grön teknik för att minska föroreningar genom dagvatten från hamnar och andra stora hårda ytor.

  Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Mer än 45 miljoner ton gödningsmedel passerar årligen genom Östersjöns hamnar, och hanteringen bidrar till att gödningsmedel och näringsämnen frigörs i dagvattnet. Detta leder till övergödning med omfattande algblomning och död havsbotten.

  Östersjöns välmående är en gemensam utmaning som måste lösas i samverkan och i ett brett partnerskap. I WISA-projektet deltar både hamnar och universitet runt södra Östersjön såsom Åhus, Gdynia, Gdansk och Klaipeda. Krinova är projektägare med en samordnande roll.

  Jan Persson är mycket nöjd med förmiddagens event där en bra blandning av deltagare bidrog. Förutom projektpartners deltog även ideella organisationer, stiftelser, myndigheter, hamnar och teknikföretag från Sverige, Finland, Polen och Litauen.

  Krinovas projektledare för WISA, Jan Persson och Roberto Zigante från Åhus hamn diskuterar utmaningarna med att göra mätningar i en hamnmiljö.

  – Vi har berört mycket och det har varit aktiva deltagare och bra frågor och diskussioner, berättar han. Vi ville sprida vårt arbete och samtidigt involvera utomstående intressenter för framtiden. Detta var startskottet till vårt fortsatta arbete, säger Jan entusiastiskt.

  WISA projektet går snart in i nästa fas för att hitta lösningar på de utmaningar som definierats. Men först väntar en vår med mätningar av dagvatten i hamnarna kring Östersjön. Jan Persson avslutar eventet med en gemensam önskan om många kommande regniga dagar! Sol och fint vårväder är härligt, men regn med flödande dagvatten i hamnarna behövs för att kunna göra mätningar.