Medel från Vinnova ger extra kraft i utvecklingen

  28 april 2020

  För att stimulera att fler kommersiellt gångbara innovativa produkter och tjänster når marknaden har Vinnova bjudit in företag inom livsmedelskedjan att via branschorganisationen SISP (Swedish Incubator & Science Parks) ansöka om medel för att verifiera sin nästa affär. Företagen har kunnat ansöka om upp till 100 000 kr för att verifiera och utveckla sin nästa innovation.

  -Den här möjligheten från Vinnova betyder mycket för företagens utveckling och konkurrenskraft. Tre av företagen på Krinova Innovationsarena som fått verifieringsmedel kommer nu att fortsätta utvecklingen av sina dryckesprodukter på Testbädd Balsgård, säger Truls Bretz, ansvarig Krinova Innovationsarena.

  Gnista Spirits,

  För snart ett halvår sedan lanserade Gnista Spirits en unik svensk alkoholfri premiumsprit, “Floral Wormwood”, på den europeiska marknaden. Produkten togs emot väl av kunderna och säljs både via barer och e-handel där återköpsfrekvensen har varit 100 %.

  –  Det betyder oerhört mycket för oss att ha fått verifieringsmedel.  Det gör det möjligt att nu snabba upp den fortsatta utvecklingen, säger Erika Ollén, medgrundare av Gnista Spirits.

  – Vi är inne i ett expansivt skede och det kräver kapital. En del av medlen kommer att användas för att utveckla e-handeln ytterligare. Vi kommer också att fortsätta produktutvecklingen på Testbädd Balsgård där vi tillsammans med Fredrik Beskow som är processingenjör, hjälper oss utveckla en rökigare variant av Floral Wormwood för att kunna erbjuda fler produkter under varumärket Gnista Spirits, berättar Erika.

  NutraGreen

  NutraGreen utvecklar utifrån sin forskning funktionella drycker baserade på baobab och svensk havre. Företaget har beviljats 50 000 kr från IKS (Innovations Kontor Syd) och har nu fått ytterligare 100 000 kr i verifieringsmedel från Vinnova.

  – Att vi nu fått verifieringsmedel är en ytterligare bekräftelse på uppskattning av vår produkt och vårt projekt vilket vi är stolta över!  Pengarna gör det möjligt att nu snabba på processen och gå vidare med verifiering och så småningom nå vårt mål, säger Arwa Mustafa, grundare av NutraGreen och universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap på Högskolan Kristianstad.  NutraGreen samarbetar med Testbädd Balsgård och Aventure AB parallellt för att skala upp produktionen samt genomföra konsumenttester och marknadsanalys av baobab-/havredrycken.

  Skär 

  Tillsammans med business designers på Krinova kommer Joel att skapa en mer industrianpassad produkt och ta fram uppskalningsrecept. För Joel har Testbädd Balsgård varit avgörande och medlen från Vinnova kom helt rätt i tid då det är att stort steg att ta som nystartat bolag.

  – Det betyder mycket för mig som är helt ny i livsmedelsbranschen. Både att Vinnova och Krinova visar att de tror på mig och har förtroende att ge mig medel men också att jag nu inte behöver ta allt mitt sparande för att utveckla min idé, säger Joel Willfors.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gnista Spirits

  NutraGreen

  Skär