Meet up #1 Effektivare transporter med Internet of Logistics

    11 maj 2020

    Hur kan vi effektivisera transporter, flöden av information och mervärden genom att tänka logistiknätverk snarare än logistikkedjor? Det som idag kallas Internet of Logitistics.

    Vi vill bjuda in dig till ett digitalt seminarium där Sara Ali, COO & Director of Innovation på LogTrade föreläser om hur hon och hennes kollegor under flera år arbetat tillsammans med företag och forskare för att utveckla nya logistikmodeller som kan komma att förändra hur all handel fungerar.  

    Sara kommer att presentera praktiska exempel på hur produkter har börjat förflytta och sälja sig själva i ett nytt logistiskt ekosystem. Men även hur vem som helst enkelt kan skicka och/eller förflytta något. Detta för att få hållbarhet i logistiken men också nyttja samhällets resurser på ett effektivt sätt. Med ett resurseffektivt logistikflöde kommer näringsliv, slutkonsument och inte minst klimatet gynnas. 

    Läs mer och anmäl dig här