Meet up: Samverkan för hållbar mat

    27 oktober 2020

    Ett 40-tal personer fanns på plats när Krinova bjöd in till årets andra ”Meet up”, denna gång i samarbete med Axfood och på temat Hållbar mat. Med avstamp i de globala målen definierade av FN i Agenda 2030 har Axfood arbetat fram rapporten Mat2030 där man slår fast att ”samverkan är vägen framåt för hållbar mat”. Det är en bild Krinova delar.

    Detta ”Meet up” blev som tänkt en mötesplats mellan Axfood och skånska matföretagare. Engagemanget var högt när dagens gemensamma utmaningar kring ett matsystem där större och mindre aktörer kan samverka på ett hållbart sätt. diskuterades gruppvis.  Under dagen fanns det också möjlighet för matföretagare att få 5 minuter för att pitcha sin produkt eller idé/företag för Axfood, Urban Deli och Novax. De tio platserna med möjlighet till enskilt möte blev snabbt fulltecknade och vi ser fram emot att se de möjligheter till samverkan som detta ”Meet up” blev startskottet för.

    Nils Christerson från Bagers, som odlar gamla spannmålssorter och tar fram färskmalet kvalitetsmjöl, var en av de företagare som var på plats och tog chansen att pitcha för Axfood. Här delar han med sig av vad han tog med sig från dagen(37 sekunder).