Träff om finansiering lockade många

  28 januari 2020

  Många entreprenörer och företagare kommer till Krinova med innovativa idéer och lösningar men saknar finansiering för att förverkliga sin dröm. Flera är redo att släppa sin produkt på marknaden, ta sig an nya marknader eller segment men saknar kapitalet som behövs.

  – Vi vill skapa event och mötesplatser som är till nytta för företagen i vår community. Finansiering var ett efterfrågat ämne och det kan vi verkligen se idag då det var fler än 50 personer som var intresserade, säger Elin Hansson, Ansvarig Food community event på Krinova.

  Ett flertal stiftelser och finansiärer var inbjudna att tala och förklara hur de kunde hjälpa till att förverkliga idéerna. Representanter från Sten K Johnssons stiftelsen, Almi, Stiftelsen Ruth , Leader Skånes Ess och Krinova visade upp olika sätt att söka stöd.

  På träffen deltog också Pernilla Garmy som är docent och biträdande professor vid Högskolan Kristianstad. Hon berättade om hur hon hade sökt och fått pengar från Sten K Johnsson stiftelsen. Pernilla ger ut tidningen ”Sömn och hälsa” med stöd från stiftelsen.

  – Jag ser verkligen glädjen i att starta och driva projekt och så får man tänka att pengarna kommer. Man måste våga. Och i mitt fall gick det väldigt bra och jag är så tacksam för den här möjligheten, säger Pernilla.

  Just de orden tog besökarna Lina Hultgren och Eva Andersson från Lina och Evas lanthandel och Nilla Jarl från Nillas Catering fasta på.

  – Det är så bra att få höra att det inte är så svårt att söka pengar. Vi vet att vi kommer att genomföra våra tankar, idéer och drömmar även utan finansiering men det hade varit välkommet med en finansiär nu när vi är i startgroparna. Vi har fått med oss många nya vinklar och tankar idag och uppskattar upplägget på eventet att det fanns möjlighet till enskilda möte med finansiärer, säger Eva Andersson från Lina och Evas lanthandel.

  En annan som passade på att boka enskilt möte var Daniel Ralphén från Rebel Park och som också är ordförande för Bromölla Cable Park. Daniel och hans kollegor ska ordna en Action Sportsfestival i slutet av maj i Bromölla.

  – Jag saknar verkligen inte idéer men jag hade varit hjälpt av finansiering. Jag hade förberett en pitch innan jag åkte hit och bokade möten med stiftelser och finansiärer som var här. Jag kommer att göra flera ansökningar efter den här träffen. Det var riktigt bra, säger Daniel Ralphen.

  • Sten K Johnsson
   Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. Deras ansökningsperiod är öppen och stänger den 16 februari 2020. Tänk på att ha ett tydligt mål och en projektbeskrivning med tidplan och budget.
  • Almi
   Almi vill underlätta för små och medelstora företag och bidrar till hållbar tillväxt genom lån eller affärsutvecklingscheckar. Almi delar ut lån till företag i utvecklingsprocessen från start till investeringar. Hos Almi kan man ansöka om microlån på 200 000, som ofta används vid nystart och innovationslån som ges för att bära en ny innovation till marknaden.
  • Stiftelsen Ruth
   Stiftelsen Ruth finansierar 5-10 projekt per år med mellan 70-100 000 kronor. Det kan vara förstudier, medfinansiering i projekt eller projektfinansiering.
  • Leader
   Stöd ges till faktiska kostnader för utgifter för personal, indirekta kostnader, investeringar och utgifter som har en koppling till insatser som har nytta för flera och/eller är förutsättningsskapande för positiv utveckling. Projektidén måste passa in i den lokala utvecklingsstrategin och resultatet av projektet ska vara till nytta för flera. Medel upp till 200 000 kronor kan sökas.
  • Krinova
   Krinova erbjuder innovations- och utvecklingsstöd och stöttar företag i frågor kring finansiering.

  Truls Bretz

  Ansvarig Innovationsarenan & Business Designer

  Möjlighet till finansiering
  Möjlighet till finansiering
  Möjlighet till finansiering